Drillcon förnyar raiseborrningskontrakt i Portugal

Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA fått kontraktet för raiseborrning i Neves Corvo-gruvan förnyat. Gruvan drivs av Somincor och är en del av Lundin Mining. Kontraktet som är tvåårigt omfattar 2016 och 2017 med option för ytterligare ett år. Volymen borrningen är inte garanterad men Drillcon räknar med att omsätta 25-30 MSEK per år. Kontraktet kommer att engagera två till tre raiseborrmaskiner.

– Somincor har sedan länge varit en mycket viktig kund för Drillcon Iberia. Att vi nu har fått förnyat förtroende tolkar vi som ett gott betyg för vårt arbete med ständiga förbättringar inte minst inom arbetsmiljö. Kontraktet ger oss en fortsatt stabil bas för vår raiseborrningsverksamhet på Iberiska halvön, säger Mikael Berglund VD på Drillcon AB.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD                                                                              

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 0587-82824                                                                             

E-post: mikael.berglund@drillcon.se                                                                               

WEB: www.drillcon.se                 

Certified Adviser på OMX First North:

Remium Nordic AB

Kungsgatan 12 - 14

SE-111 35 Stockholm

Sverige

Tel: 08-454 32 00

www.remium.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 308 Mkr under 2014.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar