DRILLCON IBERIA ERHÅLLER ETT BORRKONTRAKT MED LUNDIN MINING - SOMINCOR

Drillcon Iberia SA har slutit ett prospekteringsborrkontrakt, underjord med Lundin Mining, Neves-Corvo Somincor. Arbetet kommer starta upp under juli månad och förväntas vara avslutat, juni, 2019. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 12 Mr.

-        ”Neves - Corvo Somincor – Lundin Mining är, och har under längre tid varit en mycket viktig kund rörande Raiseborrning till Drillcon Iberia SA. Vi är mycket glada att vi nu har fått förtroende med prospekteringsborrning och ser det som ett kvitto att Drillcon levererar ett mervärde till Somincors produktion av koppar och zink.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

(Bakgrund; Neves Corvo Somincor är ett dotterbolag som ingår i Lundin Mining och är lokaliserat cirka 220 km sydöst från Lissabon. Gruvan är belägen i närheten av Castro Verde och består i huvudsak av fem olika fyndigheter där brytning sker underjord.)

För ytterligare information kontakta:     

Patrik Rylander, VD                                      

Drillcon AB        

Telefon: 070 328 9719                                  

E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 27 juni kl 15.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet, 2016 bildades Drillcon Americas SpA som ska ta hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar