Drillcon utökar borrningarna åt LKAB

Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB, erhållit ytterligare ett stort kontrakt för kärnborrning av LKAB.

Kontraktet som är tvåårigt, påbörjas omgående och omfattar ca 20 000 borrmeter årligen. Borrningarna är planerade att utföras ovan jord i Gällivareområdet. Två borrmaskiner kommer att vara sysselsatta sju dagar i veckan. Kontraktsvärdet beräknas till mellan 18 och 20 Mkr årligen.

      Redan i december fick vi beställning på en maskin för borrningar ovan jord i Malmberget. Att vi nu har fått kontrakt på ytterligare två maskiner till området gör att vi kan utföra projektet mer rationellt och effektivt vilket är positivt för både oss och LKAB. Inklusive borrningarna under jord i Malmberget är detta det tredje kontraktet som Drillcon erhållit av LKAB på kort tid. Vi är tacksamma att LKAB har gett oss det förtroendet och kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till deras förväntningar, säger Mikael Berglund VD på Drillcon AB.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD                                                                              

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 0587-82824                                                                             

E-post: mikael.berglund@drillcon.se                                                                              

WEB: www.drillcon.se       

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North:

Remium Nordic AB

Kungsgatan 12 - 14

SE-111 35 Stockholm

Sverige

Tel: 08-454 32 00

www.remium.se

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar