DRILLCONS DOTTERBOLAG I SYDAMERIKA HAR ERHÅLLIT SITT FÖRSTA BORRKONTRAKT

Drillcon AB:s nystartade dotterbolag Drillcon Americas SPA har erhållit sitt första borrkontrakt i Chile. Kontraktet avser raise-borrning av två schakt (om totalt ca 400 meter)  i Chuquicamata-Calama. Projektet skall påbörjas i januari 2017 och beräknas vara klart under oktober 2017.

Jag är mycket glad över att Drillcon fått förtroendet att genomföra detta projekt i Chile. Beslutet att etablera Drillcon Americas SPA i syfte att komma in på den sydamerikanska marknaden har snabbt fått ett positivt gensvar, och visar att Drillcons erbjudande av tjänster är gångbart även utanför våra traditionella hemmamarknader i Skandinavien och på Iberiska halvön.

Patrik Rylander, VD                                                     

Drillcon AB 

Telefon: 070 628 9719                                                 

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                            

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 279 Mkr under 2015.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar