Kallelse till Drillcons årsstämma den 14 maj 2013

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 14 maj 2013, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.

Kallelsen publiceras på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) idag och bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2013. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 finns tillgänglig på hemsidan senast tre veckor innan stämman.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD                                                                              

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 0587-82824                                                                             

E-post: mikael.berglund@drillcon.se                                                                              

WEB: www.drillcon.se                 

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North:

Remium Nordic AB

Kungsgatan 12 - 14

SE-111 35 Stockholm

Sverige

Tel: 08-454 32 00

www.remium.se

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar