Stockholm Corporate Finance blir ny Certified Adviser för Drillcon

Ny Certified Adviser för Drillcon AB (publ), listat på First North, blir från och med den 1 oktober 2007 Stockholm Corporate Finance AB.

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Geotecnia och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens totala omsättning uppgick till ca 132 Mkr under 2006 och förväntas uppgå till 260 Mkr år 2007. Drillcon listades på First North augusti 2006.

First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och erbjuder en mängd möjligheter på den nordiska och globala finansiella marknaden. Den ger bolag ökad visibilitet och tillgänglighet till norra Europas pool av kapital, och kombinerar fördelarna att vara listad med enkelhet. First North är en del av OMX Nordiska Börs. Det innebär att företagen som är listade på First North har samma möjligheter som de stora företagen, men regelverket är mindre omfattande.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar