Stor order till Drillcon Iberia

Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA fått en stor order från Somincor (Lundin Mining) på ett ventilationsschakt i Neves Corvo-gruvan.

Schaktet, som kommer att bli 600 meter långt och med en diameter på 4,1 meter, kommer att borras med s.k. styrd borrning. Det är det största schaktet hittills for Drillcon med ett ordervärde på mer än 1.6 M€. Den här ordern är utöver det befintliga långtidskontraktet för raiseborrning som Drillcon har med Somincor.  

 

 

 

– Vi ser den här ordern som ett bevis på Somincors förtroende för vår kapacitet och kunskap inom raiseborrning , säger Mikael Berglund VD på Drillcon AB.

 

 

                                                                                                        

                 

 

 

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Remium AB Kungsgatan 12-14

SE-111 35 Stockholm

Tel: 08 454 32 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD                                                                              

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 0587-82824                                                                             

E-post: mikael.berglund@drillcon.se                                                                              

WEB: www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy, utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin.

Koncernens totala omsättning uppgick till 261 Mkr under 2009.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar