Drott äger 89,2 procent i Balder - anmälningsperioden förlängs t o m den 10 april

Drott äger 89,2 procent i Balder - anmälningsperioden förlängs t o m den 10 april Drott har hittills förvärvat aktier motsvarande 89,2 procent av kapital och röster i Fastighets AB Balder ("Balder"). Drott har beslutat förlänga erbjudandet t o m måndagen den 10 april, med likvid den 14 april. För varje aktie i Balder erhålls 140 kr kontant eller, om avstämningsdagen för utdelning i Balder passerats före äganderättsövergången, skillnaden mellan 140 kr och den beslutade utdelningen för 1999. Drott AB (publ) Ytterligare information: Mats Mared, VD, telefon 08-545 83 010 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar