Drott fortsätter koncentrationen

Drott fortsätter koncentrationen Under slutet av 1999 avtalades om förvärv för 256 Mkr och försäljningar för 206 Mkr (reavinst ca 25 Mkr). Drott koncentrerar löpande beståndet till sådana fastigheter i utvalda tillväxtområden där Drott kan tillföra maximalt värde. Totalt under 1999 har Drott förvärvat fastigheter för 2,6 Mdr och sålt för 2,1 Mdr (reavinst 0,5 Mdr). Nya förvärv Vid Kungsbroplan i centrala Stockholm har Drott förvärvat kontorsfastigheterna Drabanten 2 och 3 för 216 Mkr. Säljare är Morgan Stanley via Fleming Sweden BV. Sedan tidigare äger Drott fastigheten Drabanten 9 i samma kvarter. I Solna strax norr om Stockholm har Drott förvärvat Stigbygeln 2 av Bokförlaget Natur och Kultur. Totalt äger nu Drott 34 000 kvm i området Gårdsvägen-Dalvägen, beläget i nära anslutning till pendeltåg och E4:an. De tre förvärvade fastigheterna ger i löpande kontrakt årshyror om drygt 20 Mkr, eller i genomsnitt cirka 1 150 kr/kvm. Ort Förvärvade Upp-låtelse-form Uthyrbar -varav Tillträde Pris fastigheter yta bostäder kvm kvm Mkr Stockholm Drabanten 2 äganderätt 10 073 700 991222 216 och 3 Solna Stigbygeln 2 tomträtt 7 621 - 991214 40 Totalt 17 694 700 256 Nya försäljningar Avvecklingen av Drotts oprioriterade fastighetsbestånd fortgår planenligt. I Järfälla nordväst om Stockholm har Drott avtalat om försäljning av sin andel av Jakobsberg Centrum för 111 Mkr, och i Danderyd norr om Stockholm har Drott sålt tio mindre bostadsfastigheter för 24 Mkr. Därutöver har sålts fyra industrifastigheter - tre i Göteborg och en i Karlskoga. Efter försäljningen av den sista Englandsfastigheten, Crest House i Westerham, äger Drott endast tre fastigheter i utlandet, varav en - tomträtten Fashion Centre i Amsterdam - är under försäljning (se pressmeddelande 11/99). Ort Sålda fastigheter Upp-låtelse- Uthyrbar -varav Frånträde Pris form yta bostäder kvm kvm Mkr Järfälla Jakobsberg 2:208 äganderätt 13 646 - mars-00 111 Danderyd 10 bostadsfastigheter* äganderätt 5 395 4 076 feb-00 24 Göteborg 3 industrifastigheter** äganderätt 15 761 - 1999- 53 2000 Karlskoga Strömsbro 1 äganderätt 410 - jan-00 6 England Crest House äganderätt 607 - dec-99 12 Totalt 35 819 4 076 206 * Avser Danarö 5, Klövergärdet 1, Reidmar 4, Ståthållaren 4, Skolan 12, Tyn 10, 11, 13 och 14 samt del av Danarö 6. ** Avser Högsbo 36:4, Kärra 75:1 och Tuve 88:5. Försäljningarna gav en realisationsvinst om sammanlagt cirka 25 Mkr (ingår i Drotts resultat för 1999). Drotts bokslutskommuniké för 1999 offentliggörs den 16 februari. Drott AB (publ) Ytterligare information: Claes Linné, vVD, telefon 08-545 83 012 Drott AB (publ) är ett renodlat fastighetsbolag med fokus på Sverige. Uppgiften är att i tillväxtområden förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter och bostäder samt att vid lämpliga tillfällen realisera upparbetade värden i färdigutvecklade fastigheter. Med nöjda hyresgäster, lönsamma fastigheter och en stark lokal ställning på tillväxtmarknader - främst inom kontor och bostäder - eftersträvar Drott såväl ett realt stigande driftsöverskott per fastighet som ett växande kassaflöde per aktie. Per den sista september 1999 ägde Drott 539 fastigheter med en uthyrbar yta om 2,9 miljoner kvm, varav 1,2 miljoner kvm bostadsyta (18 200 bostadslägenheter). Årshyra inklusive vakant hyra var 2,7 Mdr, varav hälften i Stockholmsområdet. Antalet anställda är drygt 300. Drott har 55 000 aktieägare och är det största fastighetsbolaget på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00460/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar