Drott fortsätter koncentrationen

Drott fortsätter koncentrationen - säljer i utlandet och förvärvar i Stockholmsregionen Drott har sålt två utlandsfastigheter för 315 Mkr med en försäljningsvinst om 90 Mkr. Priset överstiger bedömt marknadsvärde per 2000-12-31 och motsvarar en direktavkastning om 8,3 procent baserat på löpande kontrakt. Ort Försålda fastigheter Uthyrbar Frånträde yta, kvm Bonn (Tyskland) Flur 63 N 14 (hotell) 14 279 Okt 2001 Bryssel (Belgien) Europe House (kontor) 4 319 Aug-2001 Totalt 18 598 Försäljningsvinsten löper på kvartal III (Drotts niomånadersrapport offentliggörs 2001-10-26). Drotts två kvarvarande utlandsfastigheter - ett modecentrum i Düsseldorf och en exploateringstomt i Bryssel - är under försäljning. Vidare har Drott förvärvat resterande 50 procent i Medicinaren 19 ("Novum") om totalt 19 300 kvm vid Huddinge sjukhus. Förvärvet sker i bolagsform och Drott betalar motsvarande 347 Mkr för halva fastigheten, vilken med löpande kontrakt motsvarar en direktavkastning om drygt 9 procent. Hyresgäster är ett 20-tal sjukvårds- och forskningsinstitutioner, bl a Astra Pain Control, Kari Bio och Karolinska Institutet. Tillträde 2001-10-01. Drott AB (publ) Ytterligare information: Mats Mared, VD, telefon 08-545 83 010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00650/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00650/bit0001.pdf

Dokument & länkar