Drott fullföljer budet på Näckebro

Drott fullföljer budet på Näckebro Drott AB ("Drott") har idag beslutat att fullfölja erbjudandet till aktieägarna i Näckebro AB ("Näckebro") och att omkring den 22 oktober 1998 erlägga likvid till dem som accepterat erbjudandet. Drott innehar f n cirka 95 procent av kapital och röster i Näckebro. Sammanräkning efter anmälningsperiodens utgång (13 oktober 1998) pågår fortfarande och beräknas vara färdig inom de närmaste dagarna, varefter Drott kommer att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Drott har idag också beslutat - mot bakgrund av det stora antalet aktieägare i Näckebro och den relativt korta ordinarie anmälningsperioden - att förlänga erbjudandet till och med den 2 november 1998. Redovisning av likvid för de aktier som överlåts under förlängningen beräknas ske omkring den 29 oktober 1998 samt den 5 november 1998. Som tidigare meddelats kommer en extra bolagsstämma i Näckebro att äga rum den 20 oktober. Vid denna stämma kommer Drott att föreslå att en ny styrelse utses med följande ledamöter: Mats Mared, Claes Linné och Hans Brissman. Stockholm den 15 oktober 1998 Drott AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Mats Mared, Verkställande direktör, tel. 08-545 83 010 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (PRESSMEDDELANDE 12.doc)

Dokument & länkar