Drott har sålt World Fashion Centre för 835 Mkr

Drott har sålt World Fashion Centre för 835 Mkr I linje med beslutet att avveckla utlandsbeståndet har Drott sålt tomträtten World Fashion Centre i Holland till ett pris motsvarande cirka 835 Mkr. World Fashion Centre är ett av Europas största modecentrum med cirka 85 000 kvm uthyrbar yta och cirka 400 hyresgäster. Försäljningen av det bolag som äger fastigheten gav Drott en realisationsvinst om cirka 40 Mkr. Köparen - ett holländskt investerarkonsortium som utnyttjat den köpoption som Drott utfärdade i december ifjol - tillträdde fastigheten den 1 januari i år. Via förvärvet av Näckebro hösten 1998 blev Drott ägare till ett betydande utlandsbestånd. Efter ovanstående försäljning och fjolårets försäljning av 14 fastigheter äger Drott nu endast två utlandsfastigheter - modecentret UT Haus Paris utanför Dusseldorf (18 000 kvm) och köpcentret Liertoppen utanför Oslo (33 000 kvm). Även dessa fastigheter kommer att avyttras. Drott AB (publ) Ytterligare information: Mats Mared, VD, telefon 08-545 83 010 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00670/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar