Drott lämnar ytterligare åtta kommuner

Drott lämnar ytterligare åtta kommuner - 99% av Drotts årshyra kommer nu från Stockholm, Uppsala, Öresund och Göteborg Drott säljer 55 fastigheter för 663 Mkr. Försäljningsvinst 15 Mkr. Köpare är Akelius Fastigheter AB med tillträde i januari 2002. Totalt säljer Drott 146 500 kvm (exkl garage) - varav 107 300 kvm bostadsyta - fördelat på: · 10 kommersiella fastigheter om 27 700 kvm i Borås, Karlstad, Lomma, Munkedal, Vellinge, Vänersborg, Strömstad och Uddevalla; orter som Drott nu lämnar helt. · 45 bostadsfastigheter om 118 800 kvm i Helsingborg och Karlstad (bl a de nio fastigheter som Drott nyligen förvärvade från Tornet). Baserat på driftsöverskott i löpande kontrakt motsvarar försäljningspriset en direktavkastning om 8,0 procent. Försäljningarna sker i bolagsform och förutsätter MBL-förhandlingar, vilka kommer att inledas omgående. Som dellikvid erhåller Drott en mindre kontorsfastighet i centrala Göteborg - Nordstaden 24:11 om 3 322 kvm - med ett marknadsvärde om 60 Mkr. Ökat fokus på storstadsregionerna Efter Drotts affärer under oktober kommer 99 procent av koncernens årshyra från de tre storstadsregionerna (inkl Uppsala). Utöver affären med Akelius har Drott gjort en bytesaffär med Tornet (se pressmeddelande 2001-10-23) och sålt ett modecentrum i Düsseldorf, Tyskland (se niomånadersrapporten 2001-10-26). DROTT TOTALT 2001-09-30 Proforma efter oktoberaffärerna Antal fastigheter 581 523 Uthyrbar yta, kvm 3 538 000 3 359 000 Antal bostadslägenheter 15 500 14 300 Ekonomisk uthyrningsgrad 95% 95% VÄRDEFÖRDELNING REGION 2001-09-30 Proforma efter oktoberaffärerna Löpande årshyra inkl vakant hyra 3,8 Mdr 3,7 Mdr Stockholm 72% 75% Öresund 14% 14% Göteborg 8% 8% Uppsala 3% 3% Övriga Sverige 3% <1% Utland <1% - Totalt 100% 100% Vinster från fastighetsförsäljningar hittills i år uppgår till 467 Mkr. Kommentar från Drotts VD Mats Mared: "Sedan Drott börsintroducerades 1998 har vi koncentrerat verksamheten till de områden där den framtida hyrestillväxten förväntas bli högst. Framför allt via förvärv - men även via projektutveckling och försäljningar - har storstadsregionernas andel av koncernens årshyra ökat från 71 till 99 procent. Enbart i år har vi sålt oprioriterade fastigheter för 4,7 Mdr, och det har skett till priser i nivå med marknadsvärderingen per 2000-12-31. En koncentration till framtida tillväxtområden är en förutsättning för att Drott skall uppnå sina långsiktiga mål, att över en konjunkturcykel nå en årlig tillväxt om 15 procent i justerat eget kapital/aktie och en årlig tillväxt i kassaflödet/aktie (före försäljningsvinster mm) om 15 procent. Trots att koncentrationsprocessen initialt påverkar kassaflöde/aktie negativt har detta på tre år ökat från 5,68 till 11,87 kr/aktie." Drott AB (publ) Ytterligare information: Mats Mared, VD, telefon 08-545 83 010 Bilaga: Fastigheter i Akeliusaffären Bilaga: Fastigheter i Akeliusaffären Kommun Sålda fastigheter Adress Uthyrbar - varav yta exkl bostäder garage Borås Merkurius 1 Stora Torget 1 524 - Borås Rotorn 1 Industrigatan 1 9 910 - Helsingborg Amerika Södra 1 Furutorpsgatan 42 m 3 611 3 496 fl Helsingborg Belgien Norra 23 Nedre Eneborgsvägen 2 412 2 288 8 Helsingborg Fyrkanten 15 Carl Krooksgatan 5- 2 861 2 216 7 Helsingborg Getingen 11, 12, Gasverksgatan 33, 10 624 10 013 16, 18 41-42 m fl Helsingborg Granholmen 4 Utögatan 3-13, 26- 7 952 7 509 74 Helsingborg Kullen V 49, 50 Fågelsångsgatan 5-7 1 503 979 Helsingborg Älvan 7 Lördagsgatan 2-60 3 436 2 961 Karlstad Anden 8, 10 Åttkantslunden 5B 2 703 1 801 Karlstad Björken 12 Sandbäcksgatan 15 1 723 1 723 Karlstad Blåklockan 10,16 Älvgatan 51 E-H 7 908 6 475 Karlstad Blåmesen 18 Granegatan 10 m fl 1 442 1 265 Karlstad Domherren 10 Grindstugegatan 8 403 386 Karlstad Fogden 23 Fogdegatan 29 A-D 252 252 Karlstad Freja 4 Tingvallagatan 7 1 174 828 Karlstad Glasberget 23-24 Karlagatan 3-11 11 205 11 205 Karlstad Höder 5 Sveagatan 11 1 451 1 281 Karlstad Lejonet 22-24 Herrhagsgatan 38 5 635 4 800 Karlstad Karmen 2 Peterbergsgatan 31 4 398 4 398 A-C Karlstad Karmen 5 Karmgatan 1-57 13 991 13 914 Karlstad Liljan 9, 10 Mariebergsvägen 26 1 677 1 286 Karlstad Liljan 11 Frykdalsgatan 5 776 669 Karlstad Loke 13 Herrhagsgatan 44 A- 884 884 B Karlstad Länsmannen 16 Fogdegatan 11-13 600 600 Karlstad Muttern 8 Engholmsgatan 12-16 2 627 2 394 Karlstad Måsen 8 Styrmansgatan 3 622 552 Karlstad Pilen 4 Drottning Kristinas 1 159 1 116 Väg 12 Karlstad Staren 7 Malmtorgsgatan 12 1 390 1 390 Karlstad Strålen 1 Vikengatan 16 1 123 942 Karlstad Tornet 1 Vasalunden 1 1 023 866 Karlstad Triton 2 Ringgatan 38 367 261 Karlstad Trätälja 12 Hamngatan 34 m fl 2 909 2 586 Karlstad Tärnan 9 Jungmansgatan 6 1 010 892 Karlstad Uttern 1 Mariedalsgatan 4 A- 2 114 2 003 B Karlstad Uttern 16 Hagagatan 8A m fl 1 326 1 326 Karlstad Uttern 21 Hagagatan 1-3 14 464 9 910 Lomma Lomma 31:30 Industrigatan 21 1 387 - Munkedal Foss 7:17 Strömstadsvägen 7 1 232 - Munkedal Foss 7:41 Centrumvägen 533 - Vellinge Ingelstad 10:5 Byvägen 16 - - Vänersborg Näckrosen 1 Edsgatan 27 2 585 632 Vänersborg Penséen 22 Edsgatan 7-9 2 912 1 217 Strömstad Mekanikern 1 Prästängsvägen 30 4 915 - Uddevalla Bagge 7 Kungsgatan 10 m fl 2 719 - Summa 146 472 107 316 Kommun Förvärvad fastighet Adress Uthyrbar - varav yta bostäder Göteborg Nordstaden 24:11 Kronhusgatan 16 3 322 136 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00350/bit0001.pdf

Dokument & länkar