Drott och AP Fastigheter bildar Position Stockholm

Drott och AP Fastigheter bildar Position Stockholm AP Fastigheter och Drott samlar sina tillgångar i Värtahamnen i ett samägt fastighets- och projektbolag - Position Stockholm AB. Fastigheterna har ett marknadsvärde om närmare 1 Mdr. Syftet är att delta i omvandlingen av Värtahamnsområdet och tillskapa en av Stockholms mest attraktiva stadsdelar. Drott och AP Fastigheter är idag tillsammans med Stockholms Hamn de största hyresvärdarna i Värtahamnen (området kring Silja Lines Finlandsterminal), beläget knappt tre km från city i Stockholm. Värtahamnen kommer att genomgå omfattande förändringar. I den nya översiktsplanen är området klassat som stadsutvecklingsområde, och där finns goda förutsättningar för att skapa en mycket attraktiv stadsdel. Drott och AP Fastigheter har bildat ett samägt bolag (50/50) - Position Stockholm AB - för att, i samverkan med Stockholms Stad och Stockholms Hamn, aktivt delta i denna utveckling. Det nya bolaget Position Stockholm blir ägare till tomträtterna Neapel 3 och Rotterdam 1 med totalt 58 500 kvm uthyrbar yta, där företag inom "T I M E"-sektorn - Telekom, Information, Media och Entertainment - är dominerande branscher. Därutöver har en överenskommelse träffats om att förvärva arrenderätterna till fyra fastigheter med en sammanlagd tomtarea om 20 000 kvm för ny bebyggelse. Ett samarbetsavtal har tecknats med Skanska för framtida projektutveckling och entreprenaduppdrag. Till verkställande direktör för Position Stockholm AB har utsetts Robert Thorstenson. - Position Stockholm blir ett starkt och professionellt bolag som - med ambitionen om en god stadsutveckling - kommer att fortsätta arbeta med att tillgodose den stora efterfrågan inom T I M E-sektorn, säger Per-Håkan Westin, VD för AP Fastigheter. - Värtanområdet har mycket goda förutsättningar att utvecklas till en mycket attraktiv stadsdel med sitt sjönära läge och närhet till city, säger Mats Mared, VD för Drott. För mer information Claes Linné, vVD Drott AB Per-Håkan Westin, VD AP Fastigheter AB Tel: 08-545 83 012 eller 0708-48 06 06 Tel: 08-787 88 76 eller 0708-87 90 15 Drott AB (publ) är ett renodlat fastighetsbolag med fokus på Sverige. Per den sista september 1999 ägde Drott 539 fastigheter med en uthyrbar yta om 2,9 miljoner kvm, varav 1,2 miljoner kvm bostadsyta (18 200 bostadslägenheter). Årshyra inklusive vakant hyra var 2,7 Mkr, varav hälften i Stockholmsområdet. Antalet anställda är drygt 300. Drott har 55 000 aktieägare och är det största fastighetsbolaget på Stockholmsbörsen. AP Fastigheter AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag och ett helägt dotterbolag till Allmänna Pensionsfonden, Första, Andra och Tredje fondstyrelserna. Det svenska fastighetsbeståndet värderades vid årsskiftet 1998/99 till över 22 miljarder kronor och är i första hand inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder på ett fåtal expansiva orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där också drygt tre fjärdedelar av fastighetsbeståndet är beläget. Antalet anställda är drygt 200. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar