Drott renodlar i Karlstad

Drott renodlar i Karlstad I en bytesaffär med Tornet renodlar Drott sitt Karlstadsbestånd till enbart bostadsfastigheter. Drott erhåller fem bostadsfastigheter om totalt 43 100 kvm och lämnar samtliga sina kommersiella Karlstadsfastigheter samt en kommersiell fastighet i Göteborg. Dessutom erhåller Drott en mellanlikvid om 170 Mkr. Affären ger ingen resultatpåverkan. Efter bytet äger Drott 28 bostadsfastigheter i Karlstad med drygt 1 300 lägenheter. Affären förutsätter MBL-förhandlingar, vilka kommer att inledas omgående. Fastighetsöverlåtelse per 2002-01-01. Kommun Sålda Adress Uthyr - fastigheter bar varav yta bostäder Göteborg Kålltorp 102:1 Bromeliusgatan 5- 4 565 1 860 7, 9A-E Karlstad Duvan 5 Drottninggatan 21 5 020 - Karlstad Druvan 13 Västra Torggatan 4 139 347 11 m fl Karlstad Freja 13 Drottninggatan 6 6 855 806 m fl Karlstad Gruvan 1 Kungsgatan 6 5 250 2 149 Karlstad Gripen 11 Herrgårdsgatan 20 3 828 366 m fl Karlstad Gräset 4 Gräsdalsgatan 12 1 470 - Karlstad Höken 13 Drottninggatan 9- 7 680 5 563 11 Karlstad Hyttan 11 Nygatan 17 3 625 1 145 Karlstad Mercurius 1 Drottninggatan 14 3 354 1 204 m fl Karlstad Mercurius 3 Västra Torggatan 1 478 - 12 Karlstad Spärren 7 Rattgatan 6-8 2 228 - Summa 49 492 13 440 Kommun Förvärvade Adress Uthyr - fastigheter bar varav yta bostäder Karlstad Blåklockan 10,16 Älvgatan 51 E-H 7 908 6 475 Karlstad Glasberget 23-24 Karlagatan 3-11 11 205 11 205 Karlstad Lejonet 22-24 Herrhagsgatan 38 5 635 4 800 Karlstad Karmen 2 Peterbergsgatan 4 398 4 398 31 A-C Karlstad Karmen 5 Karmgatan 1-57 13 991 13 914 Summa 43 137 40 792 Drott AB (publ) Ytterligare information: Mats Mared, VD, telefon 08-545 83 010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00290/bit0001.pdf

Dokument & länkar