Drott säljer samtliga kommersiella Öresundsfastigheter för 2,2 Mdr

Drott säljer samtliga kommersiella Öresundsfastigheter för 2,2 Mdr Försäljningen är ett led i Drotts nya strategiska inriktning för den kommersiella verksamheten som innebär en fokusering på kommersiella fastigheter i Stockholm. Portföljen omfattar 45 fastigheter - varav 6 tomträtter - med en uthyrbar yta om 201 000 kvm (inkl 8 000 kvm bostadsyta). Uthyrningsgraden är 94 procent. Löpande kontrakt ger en årshyra om 222 Mkr och ett driftsöverskott om 143 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform med frånträde per 2003-12-30. Köpare är Kungsleden AB. Effekter för Drott Försäljningspriset uppgår till 2 223 Mkr. Per 2002-12-31 genomfördes en oberoende extern marknadsvärdering av Drotts fastighetsbestånd. Marknadsvärdet på de nu sålda fastigheterna uppskattades då till 2 230 Mkr. Redovisningsmässigt innebär affären en försäljningsvinst om cirka 280 Mkr, som löper på kvartal IV 2003. Skattemässigt restvärde i portföljen understiger försäljningspriset med cirka 770 Mkr. Den likvidmässiga belastningen beräknat på mellanskillnaden bedöms uppgå till cirka 50 Mkr. Befintliga underskottsavdrag reduceras med cirka 40 Mkr. Försäljningslikviden erhålls på frånträdesdagen, frånsett 350 Mkr som erhålls under 2004. Affären reducerar initialt koncernens årskassaflöde med cirka 70 Mkr. Affären förutsätter MBL-förhandlingar, vilka kommer att inledas omgående. Catella Corporate Finance har agerat som Drotts rådgivare i försäljningsprocessen. Efter affären är Drotts fastighetsbestånd i Öresundsregionen koncentrerat till bostadsfastigheter. I Malmö äger Drott totalt 44 fastigheter med 2 606 bostadslägenheter och i Lund 9 fastigheter med 537 bostadslägenheter. Drott AB (publ) Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10 Fastighetsförteckning Sålda Adress Uthyrbar yta - varav Område fastigheter exkl garage bostäder Malmö Claus Baltzarsgatan 41 6 204 Centrum Mortensen 29 Malmö Davida 15 Kungsgatan 6 11 553 Centrum Malmö Druvan 1 Engelbrektsgatan 7 2 782 Centrum Malmö Gustav Adolf Lilla Nygatan 11 3 157 Centrum 12 Malmö Kamelen 14 Storgatan 43 13 500 Centrum Malmö Laxen 23 S Förstadsgatan 34 7 455 Centrum Malmö Lejonet 2 Stortorget 17 5 679 314 Centrum Malmö Oscar 16 Södergatan 3 2 115 Centrum Malmö Stjärnan 10 Engelbrektsgatan 6 901 Centrum Malmö Söderport 7 Gustav Adolfs Torg 2 052 556 Centrum 43 Malmö Söderport 8 Per Weijersgatan 4 1 582 Centrum Malmö Söderport 9 Gustav Adolfs Torg 2 100 Centrum 47 Malmö Von Conow 51 Kalendegatan 4 1 929 Centrum Malmö Von Conow 54 Baltzarsgatan 31 20 810 2 582 Centrum Malmö Fosie Armringen 2 Agnesfridsvägen 190 4 867 Malmö Brudbuketten Derbyvägen 24 1 344 Jägersro 11 Malmö Brännaren 3 Industrigatan 13 4 380 Sorgenfri Malmö Brännaren 8 Agneslundsvägen 14 5 395 Sorgenfri Malmö Dadeln 23 Industrigatan 4 3 480 Sorgenfri Malmö Fosie Flintkärnan 2 Agnesfridsvägen 154 4 608 Malmö Flygbasen 4 Höjdrodergatan 17 1 681 Bulltofta Malmö Flygledaren 1 Höjdrodergatan 14 916 Bulltofta Malmö Gråsejen 1 Prångaregatan 5 2 365 Limhamn Malmö Gullriset 4 Camillavägen 17-21 648 Hindby Malmö Hammaren 5 S Bulltoftavägen 17- 4 299 Kirseberg 19 Malmö Fosie Krukskärvan 11 Flintyxegatan 8A 2 610 Malmö Kupolen 2 Krossverksgatan 7- 9 922 Limhamn 17 Malmö Masugnen 22 Annelundsgatan 59 2 369 Sofielund Malmö Sämjan 2 Bokgatan 18 m fl 9 417 Sofielund Malmö Fosie Torshammaren Hornyxegatan 6 647 11 Malmö Vakteln 17 Linnégatan 34 2 560 196 Limhamn Malmö Vakteln 3, 23 Järnvägsgatan 40 1 871 969 Limhamn Malmö Vildanden 8 Geijersgatan 4-6 8 561 Limhamn Malmö Vildanden 9 Geijersgatan 2 5 825 Limhamn Helsingborg Asien 20 Kvarnstensgatan 11 2 548 Gåsebäck m fl Helsingborg Dolken 3 Mörsaregatan 12 3 845 Berga Helsingborg Fiskaren 40, Kullagatan 31-37 6 743 3 418 Centrum 41 Delfinen 17 Helsingborg Jupiter 12 Grenadsjärgatan 8 1 459 Ringstorp Helsingborg Kavalleristen Bergavägen 1A 2 184 Berga 11 Helsingborg Rådhuset 7 Stortorget 7 3 092 Centrum Helsingborg Springposten 3 Springpostgränden 3 2 127 Centrum Helsingborg Terminalen 1 Järnvägsgatan 10-12 19 239 Centrum 200 821 8 035 Drottkoncernen är under uppdelning i två fokuserade börsbolag. Vid bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till styrelsens förslag om utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott - ett aktivt, renodlat bostadsbolag i cirka tio svenska tillväxtområden. Samtidigt föreslås nuvarande Drott namnändra till Fabege AB - ett aktivt, renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar