Drott säljer sju Uppsalafastigheter för 500 Mkr

Drott säljer sju Uppsalafastigheter för 500 Mkr Försäljningen är ett led i Drotts nya strategiska inriktning för den kommersiella verksamheten som innebär en fokusering på kommersiella fastigheter i Stockholm. Portföljen omfattar 7 fastigheter med en uthyrbar yta om 49 424 kvm (exkl 1 000 kvm garageyta). Uthyrningsgraden är 93 procent. Löpande kontrakt ger en årshyra om 51 Mkr och ett driftsöverskott om 31 Mkr för 2003. Försäljningen sker i bolagsform med frånträde och full likvid per 2003- 12-31. Köpare är Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ), ett onoterat fastighetsbolag med säte i Sundsvall. Effekter för Drott Försäljningspriset uppgår till 500 Mkr. Per 2002-12-31 genomfördes en oberoende extern marknadsvärdering av Drotts fastighetsbestånd. Marknadsvärdet på de nu sålda fastigheterna uppskattades då till 477 Mkr. Redovisningsmässigt innebär affären en försäljningsvinst om 70 Mkr, som löper på kvartal IV. Skattemässigt restvärde i portföljen understiger försäljningspriset med cirka 140 Mkr. Den likvidmässiga belastningen beräknat på mellanskillnaden bedöms uppgå till cirka 10 Mkr. Befintliga underskottsavdrag påverkas inte av försäljningen. Affären reducerar initialt koncernens årskassaflöde före skatt med cirka 15 Mkr. Efter affären är Drotts fastighetsbestånd i Uppsala koncentrerat till bostadsfastigheter (972 lägenheter). Drott AB (publ) Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10 Fastighetsförteckning Område Sålda Adress Uthyrbar - varav fastigheter yta exkl bostäder garage Boländerna Boländarna 12:1 Danmarksgatan 24 6 513 Boländerna Boländarna 33:2 Kungsängsvägen 19-31 18 030 City Dragarbrunn 18:1 Gamla Torget 3 1 448 City Dragarbrunn 20:3 Vaksalagatan 8 3 690 63 City Fjärdringen 10:6 S:t Johannesgatan 4-6 2 495 City Fjädringen 26:1 Drottninggatan 3 2 292 Kungsängen Kungsängen 37:13 Kungsgatan 107-115 14 956 49 424 63 Drottkoncernen är under uppdelning i två fokuserade börsbolag. Vid bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till styrelsens förslag om utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott - ett aktivt, renodlat bostadsbolag i cirka tio svenska tillväxtområden. Samtidigt föreslås nuvarande Drott namnändra till Fabege AB - ett aktivt, renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar