Information om börsintroduktionen av Drott

Information om börsintroduktionen av Drott Vid Skanskas ordinarie bolagsstämma den 29 april 1998 beslutades om utdelning av aktierna i Drott AB till aktieägarna i Skanska. Avsikten är att ansöka om notering av Drott på Stockholms Fondbörs O-lista. Drott är organiserat i tre dotterbolag med fastigheter till ett bedömt marknadsvärde om cirka 10 miljarder kronor. Bolagsstämman i Skanska beslutade att avstämningsdagen skall vara den 21 september 1998. Med denna utgångspunkt har följande tidsplan fastställts: * 26 augusti: Delårsrapport för Drott AB för perioden 1 januari - 30 juni 1998 * 27 augusti: Delårsrapport för Skanska AB för perioden 1 januari - 30 juni 1998 Första veckan i september: Beräknad publicering och distribution av prospekt * 16 september: Sista dag för handel med Skanskaaktien inklusive rätt till utdelning av aktier i Drott AB * 21 september: Avstämningsdag * 24 september: Beräknad notering på Stockholms Fondbörs O-lista Från och med den 29 maj kommer information om Drott att löpande publiceras på Drotts hemsida www.drott.se. Danderyd 1998-05-14 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information kontakta Mats Mared, Verkställande direktör Drott AB tfn 08-753 88 00 eller Cecilia Schön, Informationsdirektör Skanska AB, tfn 08-753 87 99. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/05/14/19981117BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/05/14/19981117BIT00070/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar