Nya styrelseledamöter i Drott och ny styrelse i Näckebro

Nya styrelseledamöter i Drott och ny styrelse i Näckebro Drott AB ("Drott") fullföljde den 15 oktober 1998 erbjudandet till aktieägarna i Näckebro AB ("Näckebro"). Erbjudandet har förlängts till och med den 2 november 1998 för att möjliggöra för de som ännu ej accepterat erbjudandet att göra detta. Redovisning av likvid för de aktier som överlåts under förlängningen beräknas ske omkring den 29 oktober 1998 samt den 5 november 1998. Drott innehar för närvarande 96,7% av aktierna och rösterna i Näckebro. Vid dagens extra bolagsstämma i Drott kompletterades Drotts styrelse med Jan Blomberg och Göran Nord. Styrelseledamoten Christer Gardell avgick. Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Jan Blomberg till vice ordförande i styrelsen. Vid dagens extra bolagsstämma i Näckebro valdes en ny styrelse i Näckebro bestående av Mats Mared, Claes Linné och Hans Brissman. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet avgick Lennart Schönning som verkställande direktör för Näckebro. Till ny VD under samordningsprocessen, vilken beräknas vara slutförd till årsskiftet, har utsetts Daniel Skoghäll, 36 år, idag VD i Drott Bostad AB. Tvångsinlösen och avregistrering Drott kommer inom kort att påbörja ett tvångsinlösenförfarande i syfte att förvärva utestående aktier i Näckebro. Till följd av den låga likviditeten i aktien avser Näckebro att samråda med Stockholms Fondbörs om avregistrering av Näckebroaktien fr o m den 3 november 1998. Stockholm den 20 oktober 1998 Drott AB Näckebro AB (publ) (publ) Styrelsen Styrelsen För ytterligare information: Mats Mared, Verkställande direktör i Drott AB, tel. 08-545 83 010 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00360/PRESSMEDDELANDE 13.doc

Dokument & länkar