Den gamla sanningen att brf alltid betalar bäst gäller inte längre

Tidigare var regeln att bostadsrättsföreningar i innerstaden var den dominerande köparkategorin och den som klarade av att betala de högsta priserna för bostadsfastigheter. DTZ:s erfarenhet är numera är detta långt ifrån alltid är sant.

Tidigare var regeln att bostadsrättsföreningar i innerstaden var den dominerande köparkategorin och den som klarade av att betala de högsta priserna för bostadsfastigheter. DTZ:s erfarenhet är numera är detta långt ifrån alltid är sant.

”Vi har bara under de senaste månaderna sålt sju innerstadsfastigheter där investerarna vunnit budstriden. Många hyresgäster mäktar inte med boendekostnadsökningen och tackar därför nej”, säger Sven-Olof Johansson på DTZ Capital Markets.

Ett exempel på en fastighet som nyligen sålts är Nummerhästen 4 på Brantingsgatan. Denna fastighet salufördes parallellt till en aktiv bostadsrättsförening och till investerarmarknaden. Föreningen hade sedan länge markerat ett intresse och hade ett ombud vid sin sida. Trots det gick flera investerare över bostadsrättsföreningens bud. Den gamla sanningen om att bostadsrättsföreningen är bästa betalare i innerstaden gäller således inte längre alltid.

För ytterligare information kontakta:

Sven-Olof Johansson

Senior Consultant, Capital Markets, DTZ

Tel: 08-671 34 88

E-mail: Sven-olof.johansson@dtz.com

DTZ har gedigen kompetens inom strategisk fastighetsrådgivning och genomförande. Det gör att vi kan hjälpa fastighetsägare, investerare och hyresgäster med allt som rör fastigheter - oavsett om det handlar om värdebedömningar, analyser vid köp eller försäljning av fastigheter, fastighetsportföljer eller fastighetsbolag, hitta nya lokaler, omförhandling av hyreskontrakt eller utveckling av köpcentrum och butiksfastigheter.

Det centrala i DTZ:s filosofi är att leverera fastighetsrelaterade tjänster baserade på lokal kännedom och erfarenhet. Den svenska verksamheten har ca 85 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Karlstad. Den globala verksamheten är börsnoterad i London och har mer än 10 000 i vårt nätverk på 143 kontor i 43 länder världen över. www.dtz.com

Taggar:

Dokument & länkar