Gigantiskt gatukonstverk lyfter Parkeringshuset Druvan

Linköping får allt mer gatukonst och nu kan alla Linköpingsbor ta del av ytterligare ett nygjort konstverk, på Parkeringshuset Druvans vägg mot Nygatan. Den 31 maj invigdes målningen "The place in between" och på plats fanns konstnären Alexandra Severinsson och Lars-Ove Östensson, från Passagen Konsthall och Linköping Offentlig Konst, och berättade om målningen samt om gatukonstens intåg i våra officiella miljöer.

Målningen på parkeringshusets yttervägg har en abstrakt komposition där man kan se referenser till den klassiska tyska Bauhasskolan och ett abstrakt modernistiskt måleri, men med ett nutida uttryck. Konstnären Alexandra Severinssons mål var att den skulle sticka ut samtidigt som den skulle kännas naturlig i sin omgivning.

- Jag ville att min gestaltning skulle vara färgstark med ett positivt uttryck men samtidigt ha en harmonisk färgsättning. Jag har därför arbetat med mjuka lite ljusare färger tillsammans med detaljer i starkare färger. Motivet arbetades fram utifrån de omgivande byggnadernas karaktär och väggens form, med det rektangulära mönster som finns på den. Även formen på de runda lamporna på gatan återspeglas i bilden. Vid skissarbetet fanns även parkeringshusets och de omgivande byggnadernas färger med som bakgrund, säger Alexandra Severinsson, konstnär.

Utöver att skapa en trevlig miljö runt parkeringshuset är gatumålningen ett led i Dukaten Parkerings arbete med att skapa en bättre upplevelse hos parkeringshusets besökare.

- Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra upplevelsen av våra parkeringshus, både för de som parkerar men även för allmänheten. Sedan tidigare har vi renoverat Druvan exteriört och har då målat huset i kulörer som hämtats från omkringliggande stadsmiljö. På det sättet kan parkeringshuset smälta in mer i omgivningen. Med det här konstverket vill vi förhöja upplevelsen ytterligare. I nästa steg ska vi arbeta med insidan, säger Matts Skeppstedt, affärsutvecklare på Dukaten Parkering.

I konstprojektet samarbetar Dukaten Parkering med Linköping Offentliga Konst i Linköping. 

- Vad konst, under gynnsamma förutsättningar, tillför är det oväntade. Konsten kan, och bör, aktivera det offentliga rummet och både utmana och bekräfta vår verklighetsuppfattning, säger Lars-Ove Östensson, ansvarig för Linköping Offentlig Konst

Om konstnären Alexandra Severinsson

Alexandra Severinsson har tidigare skapat gatukonst i Karlstad. Hon har för närvarande även ett uppdrag för Stockholms Läns Landsting och Karolinska, Huddinge, där ska hon arbeta med emaljmålningar och mässingformer som placeras på betongväggar i två hisshallar samt i tillhörande trapphus.

För mer information vänligen kontakta

Matts Skeppstedt, Dukaten Parkering
Tel: 070-298 80 62

Alexandra Severinsson, konstnär
Tel: 0702 81 89 09
E-post: alex@inizio.se

Lars-Ove Östensson, chef Passagen Konsthall
Tel: 072-574 97 43
E-post: lars-ove.ostensson@linkoping.se

Dukaten Parkering är ett dotterbolag till Sankt Kors. Dukaten ansvarar för genomförandet av Linköpings Kommuns parkeringsstrategi och erbjuder ljusa och trevliga parkeringsmiljöer med tillsyn och bevakning av välutbildad och kompetent personal. Vi arbetar hårt för att ligga i framkant med våra tekniska lösningar för att kunden ska få en smidig parkeringsupplevelse.

Taggar: