Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 juli – 30 september 2007

Nettoomsättningen ökade med 9,0 % med ökad rörelsemarginal jämfört med föregående år

1 juli – 30 september 2007
• Nettoomsättningen ökade med 9,0 % till 966 (886) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 34,7 % till 97 MSEK (72).
• Rörelsemarginalen ökade till 10,1 % från 8,1 %.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 65 (-10) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 38 (-5) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,81 (-0,11) SEK.
• Stark försäljningstillväxt inom affärsområdet Professional som uppgick till 11,3 % (1,4 %).
• Ägarna har beslutat om en börsnotering av Duni, se separat pressmeddelande.

Om oss

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716.

Prenumerera

Dokument & länkar