Duni inför en mer marknadsorienterad organisation med ökat fokus på tillväxt

Dunis sortiment inom affärsområde Professional består av servetter, dukar och en rad kompletterande produkter för det dukade bordet (Produktkategori Table Top) samt ett brett sortiment av produkter för färdigmat och take-away (Produktkategori Meal Service). Per den 1 april bildas separata organisationer med lönsamhetsansvar för dessa två produktkategorier inom affärsområde Professional. De två produktkategorierna kommer att ha en gemensam försäljningsorganisation under ledning av en chef.

För att skapa ytterligare fokus på geografisk expansion skapas en ny avdelning på koncernnivå med ansvar för utveckling av nya marknader. Den externa försäljningen av mjukpapper (affärsområde Tissue) kommer även att hanteras under denna organisation.

I den nya organisationsstrukturen samlas all verksamhet för varuförsörjning (pappersbruk, konvertering, logistik) under ett gemensamt ansvarsområde - Production & Supply Chain.

Nuvarande affärsområde Retail byter namn till Consumer för att bättre beskriva affärsområdets uppdrag. Affärsområdet behåller sin nuvarande struktur.

”Förändringen kommer att innebära en mer marknadsdriven och effektivare organisation som bättre kan möta våra kunders behov samtidigt som vi får ett större fokus på tillväxt, säger Fredrik von Oelreich, VD och Koncernchef.

Dunis ledningsgrupp kommer efter genomförda organisationsförändringar att ha följande sammansättning:

CEO, Fredrik von Oelreich
CFO, Mats Lindroth
Director Business Development/New Markets, Patrik Söderstjerna
Director Production & Supply Chain, Ulfert Rott
Director Sales, Business Area Professional, Leen Amersfoort
Director Meal Service, Business Area Professional, Linus Lemark
Director Table Top, Business Area Professional, Rekrytering pågår

Director Business Area Consumer, Rekrytering pågår

Manfred Meuser som kommer att gå i pension under 2013 kommer att trappa ner sitt engagemang i bolaget och lämnar därför ledningsgruppen. Han kommer fram till pensionen att stanna kvar som rådgivare till koncernledningen. Øyvind Førland har i samband med organisationsförändringen valt att lämna företaget för att fortsätta sin karriär utanför Duni.

Organisationsförändringen kommer att träda i kraft den 1 April 2012. Nuvarande segmentsredovisning kvarstår.

För mer information, kontakta: 
Mats Lindroth
CFO
Tel +46 40 10 62 00

Marielle Noble
Communications Director
Tel +46 (0)734-196179

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 000 anställda fördelat på 17 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Duni.se

Taggar:

Om oss

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716.

Prenumerera

Dokument & länkar