Duni senarelägger nedläggning av fabriksenhet i Rexcell

Dunis dotterbolag Rexcell har beslutat att förlänga produktionen av hygienmaterial med ytterligare ett år. Beslutet om förlängning innebär att verksamheten kan drivas med lönsamhet fram till nedläggning av fabriksenheten i Rexcell.  

I februari 2013 meddelade Duni sin avsikt att avveckla en av tre fabriksenheter i dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB i Skåpafors. Enheten som berörs tillverkar och säljer material riktat till hygiensektorn. Rexcell räknade med att verksamheten skulle vara helt avvecklad första kvartalet 2014.

Rexcell har, i samförstånd med de fackliga organisationerna, beslutat att förlänga verksamheten ytterligare ett år. Det innebär att avvecklingen av en fabriksenhet i Rexcell beräknas vara helt genomförd i mars 2015. Förlängningen innebär trots allt reduktion av producerade volymer och därmed har företaget lagt ett varsel som berör 23 personer.

”Vi kommer fortsätta produktionen av hygienprodukter ytterligare ett år med en tillfredsställande lönsamhet för den berörda enheten. Förlängningen innebär främst att de anställda som inte berörs på kort sikt, får en längre omställningstid. Beslutet att avveckla produktion av insatsvaror till hygiensektorn kvarstår. Dunis strategi att fokusera på kärnaffären står fast. Dunis tillväxt ska komma från produkter som förstärker upplevelsen kring det dukade bordet. Det är den affären som ger oss bäst avkastning för framtiden”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef för Duni AB.

För ytterligare information kontaktas:

Thomas Gustafsson, VD och Koncernchef
Tel: 040-106475

Om Rexcell
Rexcell Tissue & Airlaid AB är ett helägt dotterbolag till Duni AB. Rexcell tillverkar tissue och airlaid-material för Duni såväl som andra externa kunder. Verksamheten bedrivs i tre fabriker vilka är belägna i Skåpafors och Dals Långed i Dalsland. Läs mer på www.rexcell.se

Om Duni
Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 1 900 anställda fördelat på 18 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Duni.se

Taggar:

Om oss

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716.