Delårsrapport januari - juni 2007

Väsentliga händelser
• Under perioden har Duroc expanderat kraftigt via förvärv och koncernens omsättning på årsbasis har trefaldigats.
• Duroc har genomfört förvärv av Swedish Tool Holding, Ernst Gerber och Lamitec Tools.
• Duroc-koncernen omsätter därmed ca 600 Mkr på årsbasis och har närmare 300
medarbetare.
• Duroc har genomfört en nyemission om 2 000 000 B-aktier i samband med förvärvet av Swedish Tool Holding.
• Efter periodens utgång har Duroc erhållit kreditlöften om 50 Mkr att nyttja för framtida förvärv.

Finansiell utveckling första halvåret
• Koncernens omsättning uppgick till 186,3 Mkr (109,4)
• Rörelseresultatet blev 7,4 Mkr (1,7)
• Resultatet efter skatt blev 6,0 Mkr (19,2)
• Nettoresultatet per aktie blev 0,95 kronor (3,60)
• Nettoresultatet per utestående aktie vid periodens utgång var 0,82 kronor (3,60)
• Soliditeten vid periodens utgång var 62 % (78)

Finansiell utveckling andra kvartalet
• Koncernens omsättning uppgick till 132,0 Mkr (49,9)
• Rörelseresultatet blev 4,6 Mkr (-0,1)
• Resultatet efter skatt blev 3,8 Mkr (0,3)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Kontakta Erik Albinsson, 070-492 78 33.

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar