Delårsrapport januari-juni 2010

Orderingången ökar kraftigt

Trenden pekar nu stadigt uppåt inom båda affärsområdena. Orderingången inom industrihandelsverksamheten har nära fördubblats, 72,8 Mkr (36,9) under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Affärsområde teknik/produktion har haft en förbättrad orderingång redan från och med slutet av 2009.

Under första halvåret uppgick den samlade orderingången för koncernen till 237,7 Mkr (173,3). Vi upplever en ökad tillförsikt hos våra kunder och en större investeringsvilja och -förmåga, drivet av den stärkta konjunkturen.

Affärsområde teknik/produktion investerar 15 Mkr och samlar teknik, produktion och försäljning i Luleå.

Affärsområde industrihandel öppnar ett Doosan Technical Center i Stockholm.

 

Första halvåret

  • Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 214,1 Mkr (211,0).
  • Rörelseresultatet blev -6,5 Mkr (2,1).
  • Resultatet efter skatt blev -6,1 Mkr (0,6).
  • Resultatet per aktie blev -0,83 kronor (0,08).
  • Soliditeten var 59 % (65).

 

Andra kvartalet

  • Orderingången under andra kvartalet uppgick till 137,1 Mkr (77,5).
  • Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 108,6 Mkr (92,6).
  • Rörelseresultatet blev -3,6 Mkr (6,2).
  • Resultatet efter skatt blev -2,8 Mkr (4,1).
  • Resultatet per aktie blev -0,38 kronor (0,56).

För mer information kontakta koncernchef Erik Albinsson, 070-492 78 33.

Om Duroc-koncernen Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och industrihandelsföretag. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com - Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.com, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.

Taggar:

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar