Duroc förvärvar enheten Hard and Special Steels av SSAB Tunnplåt AB

Duroc har idag tecknat avtal om att förvärva Hard and Special Steels (HASS) av SSAB Tunnplåt AB i Luleå. Verksamheten utför kallvalsning och klippning av plåt och omsätter 50-60 Mkr. Samtliga 28 anställda erbjuds anställning i det nya bolaget.

- HASS passar väl in i Durocs affärsområde teknik/produktion, både kompetens- och marknadsmässigt men även geografiskt, förklarar Durocs koncernchef Erik Albinsson. Vi ser stora möjligheter att utveckla verksamheten tillsammans med våra befintliga bolag, framförallt med det vi har i Luleå. - Vi ser förvärvet som en positiv möjlighet för Duroc att vidareutveckla affärerna. Duroc har stor erfarenhet av att driva bolag i den här storleksordningen, säger Bo Erik Pers, marknadschef vid SSAB Strip Products i Luleå. - Inom HASS finns ett stort kunnande och ett starkt varumärke. Vi vill utveckla verksamheten genom att dels bredda produktutbudet samt dels öka bearbetningen av marknaden. Vi kommer även att genomföra investeringar för att ytterligare förbättra produktionskapaciteten och produktkvaliteten, säger Erik Albinsson. Duroc förvärvar inkråmet i Hard and Special Steels innefattande maskininventarier, varulager och personal. Varumärket Lucoil ingår i rörelsen. Affären är villkorad av att en del av personalen accepterar anställning i det nya bolaget. Tillträde sker per den 15 juni. För mer information kontakta Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar