Duroc publicerar årsredovisning 2011

Duroc AB (publ) publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2011. Den finns tillgänglig på Durocs webbplats www.duroc.com (http://www.duroc.com/) samt kommer att distribueras till de aktieägare som aktivt begär det.

För ytterligare information

Erik Albinsson, koncernchef Duroc, 070-492 78 33

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2012 kl 17.00.

Taggar:

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 800 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar