Duroc publicerar årsredovisning 2012

Duroc AB (publ) publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2012. Den finns tillgänglig på Durocs webbplats www.duroc.com (http://www.duroc.com/) samt kommer att distribueras till de aktieägare som aktivt begär det.


För ytterligare information

Erik Albinsson, koncernchef Duroc, 070-492 78 33


Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013 kl 13.00.

Taggar:

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.