Duroc slutför förvärv av Hard and Special Steels i Luleå

Duroc har idag slutfört förvärvet av Hard and Special Steels (HASS) av SSAB Tunnplåt AB i Luleå. Verksamheten utför kallvalsning och klippning av plåt och omsätter i storleksordningen 50-60 Mkr. Förvärvet är en inkråmsaffär innefattande maskininventarier, varulager och personal. Tillträde sker idag.

För mer information kontakta Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33

Om oss

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 460 Mkr och har ca 145 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.se

Prenumerera

Dokument & länkar