NOTVIKENS DUROC RAIL FLYTTAR FRAM SINA POSITIONER I EUROPA GENOM YTTERLIGARE FÖRVÄRV

Luleå-baserade Duroc Rail förvärvar nu ytterligare en järnvägsunderhållsverksamhet i Tyskland. Genom ett avtal med Deutsche Bahn förvärvar Duroc Rail, tillsammans med sin tyske partner Hermann Weise, tillgångarna i Werk Delitzsch i Sachsen. Det nya bolaget heter SFW Schienenfahrzeugwerk Delitzsch GmbH och har 225 anställda.

Genom förvärvet breddar Duroc Rail sin tyska verksamhet från godsvagnsunderhåll till att även omfatta underhåll av personvagnar. Anläggningen i Delitzsch är garanterad beläggning från Deutsche Bahn under två år framåt och kommer initialt att omsätta 30 miljoner Euro under en tvåårsperiod.

- Vår verkstad i Luleå är idag etablerad med ett bra varumärke på den svenska marknaden, säger Ulf Bergstedt, verkställande direktör för Duroc Rail. Den tyska marknaden är ca tio gånger större än den svenska och är därför naturligt vårt primära expansionsområde.

I Delitzsch sker underhåll och renovering av InterCity och ICE-tågen. Anläggningen förfogar över en verkstadsyta om 77 000 kvm, dimensionerad för att klara hela ICE-tågset (tyska snabbtågen) upp till 230 meter. När den tyska personvagnstrafiken nu avregleras kommer anläggningen i Delitzsch att vara marknadens första privata betydande aktör avseende underhåll av personvagnar.

- Förvärvet ger oss ett starkt fäste i Tyskland inför den pågående avregleringen av tysk personvagnstrafik, säger Bergstedt.

Ägarstruktur och optionsvillkor för Werk Delitzsch är liknande som i Duroc Rails intressebolag Leipzig Rail Service. Duroc Rail äger idag 20 % av aktierna i bolagen och har option att under 2005 förvärva ytterligare 10 %, samt under perioden 2009-2010 ta över samtliga aktier i bolagen.

Köpeavtalet är villkorat till ett formellt godkännande från tyska konkurrensverket. Detta godkännande beräknas vara klart under januari månad. I avtalsvillkoren med Deutsche Bahn framgår att köpeskillingen inte kommer att offentliggöras.

För mer information kontakta:
Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33
Ulf Bergstedt, vd i Duroc Rail, 070-598 12 31

Fakta Duroc Rail:
Duroc Rail är fd SJ:s underhållsverkstad i Notviken utanför Luleå, som sedan 1997 ingår i O-listenoterade Duroc-koncernen. Verksamheten i Luleå omsätter ca 60 miljoner och har ca 25 anställda. 2002 förvärvade Duroc Rail 20 % av Leipzig Rail Service som är en etablerad leverantör av godsvagnsunderhåll i Tyskland. I oktober i år förvärvade LRS Suddeutsche Waggon Service vilka tillsammans utgör det största privata alternativet avseende godsvagnsunderhåll i Tyskland.

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar