Nytt datum för årsstämma

Duroc ändrar datum för årsstämma till 6 maj 2013 istället för som tidigare kommunicerats 7 maj 2013. Stämman kommer att hållas i bolagets lokaler, Berga Backe 4, i Danderyd kl 16.00.


För ytterligare information

Erik Albinsson, koncernchef Duroc, 070-492 78 33

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2013 kl 17.55.

Om oss

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 460 Mkr och har ca 145 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.se

Prenumerera

Dokument & länkar