Organisationsförändring inom Durocs Industrihandel

Jürgen Engelbrecht slutar enligt överenskommelse som chef för Durocs affärsområde Industrihandel och ersätts av Durocs koncernchef Erik Albinsson från och med idag.

Bakgrunden är att verksamheten under lång tid inte utvecklats enligt förväntan.

För ytterligare information

Erik Albinsson, koncernchef Duroc, 070-492 78 33

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2013 kl 13.05.

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar