VD lämnar Duroc AB

Christer Tånnander VD för Duroc AB har beslutat sig för att lämna bolaget.
Christer övergår till annan verksamhet som är koncentrerad närmare hans hem i Skåne.
Vi beklagar Christers beslut då han gjort en betydelsefull insats i arbetet med att omstrukturera och vända Duroc från förlust till vinst.

Christer Tånnanders sista arbetsdag på Duroc är den 31 mars 2016. Styrelsen har inlett arbetet med att rekrytera en ersättare.

För ytterligare information
Sture Wikman, styrelseordförande
070- 590 56 89
sture.wikman@duroc.com

   
   
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2016 kl 17.45.

Om oss

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 460 Mkr och har ca 145 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.se

Prenumerera

Dokument & länkar