Förändringar i Dustins koncernledning

För att ytterligare öka effektiviteten och stärka den nordiska organisationen samlas inköp, kundservice och logistik i en ny enhet. Den nya enheten Operations kommer att ledas av Jenny Ring som också tar plats i Dustins koncernledning. Samtidigt fullföljs integrationen av den finska verksamheten i Dustin Group och Juha Kivikoski lämnar koncernledningen i samband med detta.

- Genom att samla inköp, kundservice och logistik i samma enhet ökar vi vår effektivitet och kan skapa nya synergier. Det kommer att ytterligare stärka vårt kunderbjudande i hela Norden. Jenny har byggt upp Dustins nordiska kundservice och skapat en effektiv organisation som tar tillvara på alla kompetenser vilket också skapat en ökad kundnöjdhet. Med den erfarenheten har hon rätt förutsättningar att bygga upp Operations, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

Jenny Ring är sedan 2015 nordiskt ansvarig för Dustins kundservice och kommer dessförinnan från Santander Consumer Bank (fd GE Moneybank Nordic) där hon bland annat varit kundservicechef, ansvarig för kvalitets- och förbättringsarbeten samt ansvarig för nyförsäljning.

- Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare fortsätta arbetet med att stärka Dustins nordiska organisation. Det finns stor kompetens och en stark kultur inom Dustin och genom att samla fler funktioner kan vi dra ännu större nytta av detta i vår förbättringsagenda, säger Jenny Ring, tillträdande VP Operations.

Den finska verksamheten är nu fullt integrerad i Dustin Group och Juha Kivikoski lämnar koncernledningen i samband med detta.

- Vi har under det senaste året lanserat vår e-handelsplattform i Finland och migrerat den finska verksamheten till Dustins gemensamma IT-plattform. Därmed är den finska verksamheten fullt integrerad. Jag vill tacka Juha för hans insatser och särskilt arbetet med integrationen som gör att vi nu kan utnyttja vår nordiska plattform i samtliga länder, säger Georgi Ganev.

Den nya organisationsstrukturen träder i kraft den 1 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Om oss

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar