Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till 2 188 miljoner kronor (2 007). 
  Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 7,0 procent (15,4).
 • Bruttomarginalen minskade till 13,8 procent (14,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 108 miljoner kronor (106).
  Jämförelsestörande poster uppgick till -38 miljoner kronor (-5).
 • Kvartalets resultat uppgick till 25 miljoner kronor (45).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,37 kronor (0,68).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 136 miljoner kronor (58).

September 2014–februari 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 11,1 procent under perioden till 4 256 miljoner kronor (3 831).
  Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 9,2 procent (18,7).
 • Bruttomarginalen minskade till 14,0 procent (14,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA)  uppgick till 204 miljoner kronor (203). 
  Jämförelsestörande poster uppgick till -49 miljoner kronor (-53).
 • Periodens resultat uppgick till 57 miljoner kronor (49).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,85 kronor (0,74).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67 miljoner kronor (162).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,4 (3,2).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, 0708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 22 april 2015.


Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Taggar:

Om oss

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar