Dustin vinnare i Kammarkollegiets miljardupphandlingDustin vinnare i Kammarkollegiets miljardupphandling Dustin, Nordens största e-handelsleverantör av IT- och hemelektronik, har tecknat ramavtal kring licensförsörjning av programvara med Kammarkollegiet. Avtalet är på två med möjlighet till två års förlängning och beräknas vara värt upp mellan en och två miljarder kronor.

Dustin är en av sju utvalda leverantörer i Kammarkollegiets upphandling Licensförsörjning 2010. Genom ett unikt samarbete med 25 av Sveriges främsta konsultföretag kan Dustin erbjuda både programvarulicenser och olika konsulttjänster kopplade till dem.

"Vi vet att en och samma aktör inte kan vara bäst på allting. Därför har vi valt att samarbeta med 25 konsultföretag för att kunna erbjuda kunderna i offentliga sektorn heltäckande lösningar för deras licensförsörjning. Den samlade kompetens och kapacitet vi gemensamt kan leverera blir svår att matcha för någon annan på den svenska marknaden", säger Per Eriksson, VD på Dustin.
Kammarkollegiet har i upphandlingen tagit ett samlat grepp om behoven av programvaror hos offentliga organisationer. Nu är det möjligt att teckna ramavtal med utvalda leverantörer för både licenser och konsulttjänster.
Genom sitt stora nätverk av samarbetspartners kan Dustin nu möta kunderna på vilken ort de än finns i Sverige och bistå med expertis inom ett brett spektrum av tjänster. Tjänsteområdena som kan inkluderas i ramavtalen är licenshantering, installation, konfiguration och anpassning, förvaltning, support till slutanvändare och kvalificerat stöd till IT-ansvariga, samt underhåll av kontinuerliga uppgraderingar och uppdateringar. I ramavtalet med Kammarkollegiet samarbetar Dustin med 24Solutions, Advectas, AEC, Asterio, Certezza, Comenius, Delecsys, IT-Hantverkarna, Microsoft, Montania, Onevinn, Pacing, SamLogic Software, Sigma, Sogeti, SYSteam, Trifolium, Trigono, UPSYS, Edge Guide och Snow Software. Ramavtalet beräknas vara värt 1 till 2 miljarder kronor och löper initialt under en tvåårsperiod med möjlighet till två års förlängning.
För ytterligare information vänligen kontakta: Per Eriksson, VD på Dustin 08 553 44 000 Om Dustin Dustin är Nordens ledande återförsäljare av IT- och elektronikprodukter på Internet och telefon. Försäljningen sker i Sverige, Danmark och Norge och kunderna utgörs av företag, offentlig sektor och privatpersoner. Dustins konkurrensmedel är sortiment, snabbhet och service. Koncernen har 350 anställda och omsätter 4 miljarder SEK. Huvudägare är riskkapitalbolaget Altor. För mer information: dustin.se, dustin.no och dustin.dk

Dokument & länkar