Dynarc AB genomför kapitalanskaffning om 60 miljoner kronor

Dynarc AB genomför kapitalanskaffning om 60 miljoner kronor Styrelsen för Dynarc AB (publ) har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om 60 miljoner kronor genom lån och nyemissioner. 20 miljoner kronor är redan säkrade av en grupp investerare. Bolagets styrelse har beslutat att emittera ett lån om högst 20 miljoner kronor till ett garantikonsortium. Långivarna förbinder sig att omvandla lånebeloppen till aktier, genom en riktad nyemission om 40.000.000 aktier till en teckningskurs om 50 öre per aktie och nominellt belopp 50 öre. Vidare beslutade styrelsen att till långivarna ge ut optionsrätter som ger rätt att teckna 40.000.000 aktier till en teckningskurs av 1 krona per aktie och nominellt belopp 50 öre. Styrelsens beslut förutsätter ett godkännande av en extra bolagsstämma. Styrelsen föreslår också bolagsstämman att genomföra en nyemission av högst 81.487.800 aktier. Nyemissionen vänder sig till nuvarande aktieägare och institutionella placerare. Villkoren i emissionen kommer att presenteras i ett prospekt i början av februari 2002, och emissionen beräknas inbringa minst 40 miljoner kronor till bolaget. Vid fulltecknande av emissionerna tillförs Dynarc minst 60 miljoner kronor i kontanter. Kapitalanskaffningen genomförs för att finansiera bolagets reviderade affärsplan med förstärkt fokus på metro-access marknaden. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 11 februari 2002. För mer information, kontakta: Olov Schagerlund, VD telefon: 08-563 121 00 Per Lembre, marknadschef telefon: 08-563 121 12 Om Dynarc Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP-ringar. Dynarcs vision är att bidra till att utveckla Internet till ett integrerat nätverk för transport av data, ljud och video med global tillgänglighet och därigenom bidra till att öka användandet och nyttan av Internet. Dynarc har huvudkontor i Kista utanför Stockholm. www.dynarc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00550/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00550/bit0001.pdf

Om oss

Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk.

Dokument & länkar