Dynarc och Sun Microsystems lanserar gemensam lösning för stadsnätsoperatörer

DYNARC OCH SUN MICROSYSTEMS LANSERAR GEMENSAM LÖSNING FÖR STADSNÄTSOPERATÖRER "Centraliserat tjänsteutbud minskar kraftigt kundernas IT-kostnader." På mässan SunVillage/ComputerWorld Expo i Stockholm lanserar Dynarc och Sun Microsystems ett samarbete som kraftigt kan reducera IT-kostnaderna för kommuner och företag. Suns stabila serversystem och lätthanterliga nätterminaler kopplas ihop med hjälp av Dynarcs teknik för snabba nätverk och gör det möjligt att outsourca hela driften av IT-miljön till en tjänsteleverantör som sköter kundens tillämpningar från en central plats i stadsnätet. Grundkonceptet utvecklades för företagsnät och lanseras nu för stadsnät. Operatören kan därmed erbjuda skolor, kommuner och företag en tillförlitlig driftsmiljö som är tillgänglig 24 timmar om dygnet och med hög säkerhet. Hemligheten är att låta hela datormiljön drivas på en central server samtidigt som de traditionella PC-arbetsplatserna ersätts med underhållsfria och mycket driftssäkra nätterminaler. Suns nya nätverksterminal, Sun Ray 1, kräver inte något underhåll, är helt tyst, och behöver inte heller uppgraderas för att användaren skall kunna använda de allra senaste programversionerna. -Sun Microsystems långa erfarenhet att leverera serverlösningar för Internetleverantörer gör vårt samarbete extra intressant. Konceptet med tunna klienter, kraftfulla servrar och snabba nätverk har vi bara sett början av, säger Per Lembre, produktchef Dynarc. Genom Dynarcs lösning för stadsnät kan varje användare av Suns nät- terminaler få en dedicerad bandbredd till servern samtidigt som avståndet mellan nätterminalen och serversystemet kan vara extremt stort. Lösningen ger en mycket snabb förbindelse mellan server och nätterminal och användaren upplever därmed att programmen exekveras lokalt. -Dynarcs optiska nätverkslösning med strikta kvalitetsgarantier för Internettrafik stämmer med Sun Microsystems ständiga strävan att leverera högpresterande lösningar som våra kunder verkligen kan lita på. Med detta samarbete kan vi nu dessutom medverka till att vår kunders ökade krav på sänkta IT-kostnader uppfylles, menar Kent Åberg, ansvarig på Sun Microsystems för utbildning & forskning och samarbeten med startup-företag från högskolor och universitet. Gemensamma fälttester har redan utförts av Bitnet i Borlänge: - Intresset för Dynarcs och Suns lösning är stor eftersom vi vill kunna sänka TCO kostnaderna och erbjuda ett lättadministrerat alternativ som medför att det ständiga kravet på uppgradering av PC-beståndet minskar. Dessutom vill vi erbjuda kommunkoncernen ett gemensamt programutbud som förutom verksamhetssystem, ordbehandling och kalkylprogam också innehåller videokonferenser och interaktiva tillämpningar. Med det här konceptet undviker vi virusattacker, versionsproblem och ständiga uppgraderingar av gammal hårdvara inom Borlänge kommunkoncern, menar Göran Ecström, tekniker på Bitnet Sun Microsystems och Dynarc kommer initialt att marknadsföra lösningen mot den svenska stadsnätsmarknaden. För ytterligare information, kontakta: Dynarc AB Sun Microsystems Per Lembre Kent Åberg tel: 08-566 12100/12 tel: 08-623 90 00/92 93, mobil: 070-592 92 28 mobil: 070-723 92 93 e-post: e-post: per@dynarc.se kent.aberg@sun.sweden.com Företaget Dynarc: Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk. Dynarcs vision är att bidra till att utveckla Internet till ett integrerat nätverk för transport av data, ljud och video med global tillänglighet och därigenom bidra till att öka användandet och nyttan av Internet. Dynarc har huvudkontor i Kista utanför Stockholm och ett utvecklingscentrum i Silicon Valley. http://www.dynarc.se Företaget Sun Microsystems: Sun Microsystems är världens ledande leverantör av öppna system, nätverkslösningar samt Internet- och intranätteknologi. Bland produkterna finns Sun Enterprise-servrar, storage-lösningar, Ultra arbetsstationer och nätterminaler, operativsystemet Solaris och programmeringsmiljön Java. Sun omsätter ca 11,7 miljarder dollar och har 30 000 anställda i hela världen. I Sverige finns Sun Microsystems AB, med ansvar för verksamheten i Norden, Baltikum, Ryssland, Östra Europa och Benelux, med en sammanlagd omsättning på cirka 5 miljarder kronor. http://www.sun.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk.

Dokument & länkar