Dynarc sänker kostnaderna

Dynarc sänker kostnaderna Dynarc inleder ett program för att ytterligare sänka kostnaderna. Programmet är en viktig del i den reviderade affärsplanen som tagits fram sedan bolaget i onsdags i förra veckan inledde en företagsrekonstruktion. Affärsplanen innehåller ett tydligare fokus på metro-accessnätsmarknaden och målsättningen är att nå lönsamhet under år 2002. Efter en lyckad rekonstruktion kommer Dynarc att ha 30 anställda, och som en konsekvens av detta varslar företaget 38 anställda vid kontoret i Kista. - I den mycket tuffa konjunktur som råder på operatörsmarknaden är detta en nödvändig anpassning för att kunna finansiera affärsplanen. Vi blir ett mindre, och ytterligare mer fokuserat företag, säger Dynarcs VD Olov Schagerlund. Under första halvåret har Dynarc lagt ned stora resurser för att färdigställa en produktplattform för metro-accessmarknaden, och kan därför reducera utvecklingsresurserna utan risk att äventyra nuvarande kundinstallationer. Styrelsen och företagsledningen fortsätter arbetet med rekonstruktionen och med att finna en långsiktig finansieringslösning för bolaget. För ytterligare information kontakta: Olov Schagerlund, VD telefon: 08-563 121 00 Om Dynarc Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP-ringar. Dynarcs vision är att bidra till att utveckla Internet till ett integrerat nätverk för transport av data, ljud och video med global tillgänglighet och därigenom bidra till att öka användandet och nyttan av Internet. Dynarc har huvudkontor i Kista utanför Stockholm. www.dynarc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00240/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk.

Dokument & länkar