Dynarc tecknar strategiskt samarbetsavtal med Dotcom

Dynarc tecknar strategiskt samarbetsavtal med Dotcom Dynarc har tecknat ett återförsäljaravtal med Dotcom, en av Sveriges ledande systemintegratörer för kommunikationsutrustning för stadsnät. Därigenom stärker Dynarc sin position som ledande produktleverantör på den expanderande marknaden för stads- och regionnät i Norden. Den avreglerade nordiska telekommarknaden ligger i framkanten av utvecklingen för fiberoptiska bredbandsnätverk för Internettrafik. Kommuner och operatörer efterfrågar kostnadseffektiva och flexibla lösningar för att snabbt kunna erbjuda sina kunder nätverkstjänster som kombinerar data, telefoni och video. Med sina produkter och tjänster möjliggör Dynarc effektivare nätverk och ett ökat tjänsteutbud för nätverksoperatörer. - Dotcom har under lång tid varit ledande inom projektering, installation, service och drift av stadsnät i Sverige. Vårt nya samarbete ger oss möjlighet att erbjuda bättre service och stöd åt våra kunder. Vi satsar offensivt på marknaden för stads- och regionnät och genom Dotcom kan vi nu erbjuda helhetslösningar och möta den ökande efterfrågan, säger Olov Schagerlund, VD Dynarc. Dotcom har under de senaste åren byggt ett 60-tal stadsnät och får genom samarbetet med Dynarc möjlighet att utveckla affärskonceptet kring stadsnäten ytterligare. Dynarcs produkter kommer att integreras med andra erbjudanden i Dotcoms produktportfölj i syfte att erbjuda kompletta helhetslösningar. - Behovet av kapacitet och flexibilitet i stadsnäten ökar i takt med att nya bredbandstjänster från allt fler tjänsteleverantörer introduceras. Vi vill erbjuda kommunerna lösningar som är flexibla och framtidssäkra i stadsnät. Samarbetet med Dynarc stärker vårt utbud till dessa kunder, säger Milos Herman, marknadsdirektör Dotcom. För ytterligare information kontakta: Olov Schagerlund, VD Dynarc AB Tel: 08-566 121 00 E-post: olov@dynarc.se Milos Herman, marknadsdirektör Dotcom Tel: 08-477 66 00 E-post: milos.herman@tietoenator.com Bilder och mer information om Dynarc finns på www.dynarc.se Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk. Dynarcs vision är att bidra till att utveckla Internet till ett integrerat nätverk för transport av data, ljud och video med global tillgänglighet och därigenom bidra till att öka användandet och nyttan av Internet. Dynarc har huvudkontor i Kista utanför Stockholm och ett utvecklingscentrum i Silicon Valley. http://www.dynarc.se Dotcom erbjuder kompletta lösningar och tjänster för affärskommunikation. Med bred kompetens och erfarenhet medverkar Dotcom i utbyggnaden av stadsnät, bredbandslösningar och kompletta kommunikationsplattformar med tal, data, bild och nättjänster. Inom konvergensen mellan datakommunikation och telefoni kombinerar Dotcom Internet och intranät med televäxlar i t ex call centers och contact centers. Tjänsteutbudet omfattar konsulting, systemintegration, installation, utbildning, service och support. Dotcom omsätter drygt en miljard och har 700 anställda på 37 orter i Sverige. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk.

Dokument & länkar