E.ON får bygga ett nytt kärnkraftverk i Finland

Finska parlamentet har idag beslutat att tilldela Fennovoima en licens för att bygga ett nytt kärnkraftverk. Beslutet välkomnas av E.ON som är en av delägarna i Fennovoima.

E.ON är Fennovoimas tekniska partner och äger 34 procent av företaget. Övriga delägare är finska energi- och industriföretag. Med sin internationella erfarenhet och kompetens inom kärnkraftsområdet, vill E.ON medverka till att stärka konkurrensen på den finska elmarknaden.

- Vi har en lång väg kvar innan vi har ett projekt på plats, men jag är mycket nöjd med dagens beslut i parlamentet. Det ger en tydlig och positiv signal om ett långsiktigt stöd för ny kärnkraft i Finland, säger Jonas Abrahamsson, som idag tillträder som ny koncernchef för E.ON Nordic.

- Beslutet innebär en möjlighet och ett projektalternativ för E.ON att kunna tillämpa koncernens samlade sakkunskap inom kärnkraft, en sakkunskap i världsklass och som vi vill erbjuda där marknadsförutsättningarna är de rätta.

För två veckor sedan togs ett historiskt beslut i den svenska riksdagen som är avgörande för kärnkraftens framtid i Sverige. En ny lag möjliggör byggandet av nya reaktorer i befintliga anläggningar i Sverige.

- Två viktiga politiska beslut inom loppet av två veckor, som båda öppnar upp nya möjligheter för E.ON. Och som kommer att ge den nordiska elmarknaden en unik position i Europa. Svenska och finska industriföretag kan lita på att kärnkraften blir en del av en balanserad energimix med lågt koldioxidinnehåll, en energimix där också förnybar energi får en växande roll, säger Jonas Abrahamsson.

Säkerheten och tillgängligheten är av största vikt för Fennovoima, något som partnerskapet med E.ON stödjer fullt ut. Som ett av Europas största kärnkraftföretag, ger E.ON alltid säkerheten högsta prioritet.

FAKTA

  • Fennovoima förbereder byggandet av ett kärnkraftverk med en installerad effekt på högst 1 800 MW.
  • Fennovoima-projektet går nu in i nästa fas med planering av projektets genomförande.
  • I nuläget finns det två alternativa platser i Finland för det föreslagna kärnkraftverket – Simo och Pyhäjoki. Båda kommunerna har gett sitt stöd till projektet.
  • För ytterligare information om Fennovoima, kontakta presschefen
    Tiina Tigerstedt (tiina.tigerstedt@fennovoima.fi)
    Tel. +358 (0)20 757 9211 eller besök:  http://www.fennovoima.com
  • För ytterligare information om E.ONs medverkan i projektet, kontakta Torbjörn Larsson, Press Officer, Tel +46 706 37 32 77,  email: torbjorn.larsson@eon.se

Om oss

E.ON är ett av världen största energiföretag med etableringar i Europa, USA och Ryssland. E.ON Nordic ansvarar för E.ONs nordiska energimarknad och har som målsättning att erbjuda energilösningar som avsevärt förbättrar energisystemet och utvecklar konkurrensen lokalt, regionalt och globalt under parollen cleaner & better energy. E.ON Nordic har cirka en miljon kunder och 5500 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 43 MSEK.