E.ON satsar en miljard på biokraftvärme i Örebro

Örebro blir nästa plats för E.ONs offensiva kraftvärmesatsning i Sverige. Hösten 2010 startar arbetet med att modernisera Åbyverket, ett av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Investeringen uppgår till närmare en miljard kronor och sker inom ramen för de åtta miljarder kronor som E.ON satsar på svensk kraftvärme fram till 2015.

– Vår nationella storsatsning på utbyggd kraftvärme skapar förutsättningar för att utveckla fjärrvärmen ytterligare och öka andelen el producerad med biobränslen, säger Karin Jarl Månsson, VD för E.ON Värme Sverige. Utbyggd kraftvärme innebär ökad leveranssäkerhet, energieffektivisering och minskad klimatpåverkan – tre viktiga delar för att fortsätta att bygga det hållbara samhället.

Det blir finländska Andritz Oy som levererar en nyckelfärdig pannlösning till Åbyverket. Kontraktets huvuddelar är en 70 MW ångpanna med bubblande fluidiserad bädd (BFB), yttre bränslehantering, rökgasrening samt rökgaskondensering. TGM Kanis Turbinen GmbH levererar ett komplett ångturbinaggregat som kommer att producera 23 MW el och resterande värme till fjärrvärmenätet.

– Kombinationen av en biobränsleeldad panna med höga ångdata och en turbin som är maximerad för elproduktion medför att både andelen värme och el producerad med förnybara bränslen ökar. Det ligger i linje med såväl våra egna mål som politikernas mål för Örebroregionen, säger Henrik Johansson Casimiro, Regionchef på E.ON Värme Sverige.

BFB-tekniken är det allra senaste inom förbränning av biobränsle och kombinerar hög bränsleeffektivitet med god miljöprestanda. Med kraftvärmeanläggningen Bio70 i drift minskar koldioxidutsläppen med 84 000 ton.

Ytterligare information lämnas av Kommunikationschef Anna Nystedt, telefon 0705-25 54 86.

 

Utsänt av:

E.ON Sverige

Varumärke & Kommunikation

Torbjörn Larsson

www.eon.se

Om oss

E.ON är ett av världen största energiföretag med etableringar i Europa, USA och Ryssland. E.ON Nordic ansvarar för E.ONs nordiska energimarknad och har som målsättning att erbjuda energilösningar som avsevärt förbättrar energisystemet och utvecklar konkurrensen lokalt, regionalt och globalt under parollen cleaner & better energy. E.ON Nordic har cirka en miljon kunder och 5500 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 43 MSEK.

Media

Media

Dokument & länkar