Fjärrvärmekunderna efterfrågar ökad konkurrens – det gör E.ON också

SIFO har, på uppdrag av E.ON, genomfört en undersökning som visar att åtta av tio svenskar anser att fjärrvärme är en klimatsmart uppvärmningsmetod. Majoriteten anser också att ökad konkurrens skulle göra det bättre för fjärrvärmekunderna.

Bland uppvärmningsalternativen i landet är fjärrvärme klart dominerande, men trots det är potentialen att bygga ut systemen fortfarande mycket stor. En utbyggd fjärrvärme med fler högeffektiva kraftvärmeverk skulle i stor utsträckning bidra till att uppnå riksdagens klimatmål med en ökad andel förnybart i elproduktionen.

– Fjärrvärmen är konkurrenskraftig mot andra värmealternativ på marknaden, men för att fjärrvärmen ska vinna kundernas fulla förtroende krävs också att marknaden utvecklas med större transparens och valfrihet, säger Karin Jarl-Månsson, VD på E.ON Värme Sverige.

De tillfrågade i SIFO:s undersökning är mycket positiva till att öka konkurrensen i fjärrvärmenäten och 85 procent av dem som har en uppfattning att konkurrens gör det bättre eller sämre för kunderna, tror att det blir bättre. En majoritet menar också att det blir bättre för konsumenterna om man öppnar upp fjärrvärmenäten för fler leverantörer.

– Vi är övertygade om att ökad konkurrens i fjärrvärmenätet och större valfrihet är positivt för våra kunder. Att öppna upp fjärrvärmenäten innebär dessutom att andra aktörer kan etablera sig på marknaden. Det öppnar också upp för att mer spillvärme kan tas till vara från industrier, säger Karin Jarl-Månsson.

För att läsa hela undersökningen gå in på www.eon.se/tpa.

Ytterligare information lämnas av Kommunikationschef Anna Nystedt, tel 070-525 54 86.

Utsänt av:

E.ON Värme Sverige

Kommunikation

Anna Nystedt

www.eon.se

Om oss

E.ON är ett av världen största energiföretag med etableringar i Europa, USA och Ryssland. E.ON Nordic ansvarar för E.ONs nordiska energimarknad och har som målsättning att erbjuda energilösningar som avsevärt förbättrar energisystemet och utvecklar konkurrensen lokalt, regionalt och globalt under parollen cleaner & better energy. E.ON Nordic har cirka en miljon kunder och 5500 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 43 MSEK.