Öresundsverket har minskat de globala koldioxidutsläppen

Öresundsverket i Malmö har nu varit i drift i drygt ett år. Två viktiga slutsatser går att dra efter det första driftåret. Efter Barsebäcks nedläggning har anläggningen bidragit till att stärka elförsörjningen i södra Sverige. Öresundsverket har dessutom minskat de globala koldioxidutsläppen med 972 000 ton under 2010.

Anläggningen har naturgas som bränsle och är ett av världens effektivaste kraftverk med produktion av både el och värme. Under 2010 uppgick elproduktionen till 2,5 TWh och värmen till 0,7 TWh.

– När vi fattade beslutet i Malmö kommunfullmäktige om att ge tillstånd att bygga Öresundsverket, var det just mot bakgrund av att de globala koldioxidutsläppen skulle minska med cirka 1 miljon ton. En kalkyl som motsvarat förväntningarna, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Byggandet av just kraftvärmeverk har uppmuntrats av oss politiker både i Sverige och inom EU. Oberoende analyser visar nämligen att en av de viktigaste klimatåtgärderna i Europa är byggandet av nya kraftvärmeverk som ersätter de kol- och oljeeldade kondenskraftverken, säger Ilmar Reepalu.  

– Naturgasens höga energiinnehåll kombinerat med den valda produktionstekniken gör att 90 procent av bränslet kan tas tillvara vid Öresundsverkets produktion. Detta kan jämföras med kondenskraftverk där endast cirka 40 procent tas tillvara. Det betyder att anläggningen redan från början varit mycket effektiv och konkurrerat ut äldre ineffektiva kraftverk som har större koldioxidutsläpp, säger Anders Olsson, vice VD E.ON Sverige.

När Öresundsverket tillståndsprövades var det också den globala effekten som gjorde att Naturvårdsverket, Miljödomstolen och därefter även regeringen förordade anläggningen. Kombinationen av ett rent och effektivt bränsle och en avancerad förbränningsteknik, gör att miljöpåverkan i luft är mycket låg.

– Men vi inom E.ON vill nå ännu längre genom att arbeta för införandet av ett kompletterande förnybart bränsle. Vårt arbete med bränsleutveckling har nu kommit så långt att vi planerar för de första testerna av ett nytt bränsle under den närmaste tvåårsperioden, säger Anders Olsson.

Efter stängningen av Barsebäcksverket har en stärkt elproduktion i södra Sverige varit nödvändig för att trygga elbehovet. Öresundsverkets elproduktion motsvarar en betydande del av de skånska hushållens elbehov och är en förutsättning för att energiförsörjningen i en växande region ska kunna säkras.

Från och med den 1 november 2011 kommer Svenska Kraftnät att dela in Sverige i fyra elområden, mellan vilka elpriset kan variera. De nya prisområdena väntas leda till högre elpriser i södra Sverige i och med att större delar av produktionen är förlagd i norr.

– Tack vare Öresundsverket har skillnaden mellan produktion och användning av el i Sydsverige minskat. Öresundsverkets placering i Sydsverige mildrar därför effekterna av de nya elområdena, då det står för 10 procent av elproduktionen i det södra elområdet, säger Anders Olsson.

Kontaktpersoner:

Ilmar Reepalu, Malmö stad, 040-34 10 02.

Anders Olsson, vice VD E.ON Sverige, 040-25 58 80.

Åsa Waldemarsson, Kommunalrådsavdelningen, 040-34 11 06.

Torbjörn Larsson, press officer, E.ON Sverige, 0706-37 32 77.

Om oss

E.ON är ett av världen största energiföretag med etableringar i Europa, USA och Ryssland. E.ON Nordic ansvarar för E.ONs nordiska energimarknad och har som målsättning att erbjuda energilösningar som avsevärt förbättrar energisystemet och utvecklar konkurrensen lokalt, regionalt och globalt under parollen cleaner & better energy. E.ON Nordic har cirka en miljon kunder och 5500 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 43 MSEK.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar