Smarta hus för framtidens energisystem

E.ON har för avsikt att bygga tio smarta hus i Malmö, med färdigställande under andra delen av 2011. Målet och syftet är att kunna realisera det framtida smarta boendet med energisnålhet och delaktiga kunder som ledstjärnor.

– Vi vill göra kunden mer aktiv i energikedjan. Både som energikonsument och som energiproducent. Framtidens energisystem kommer att kräva att näten utnyttjas på ett smartare sätt och här har kunderna en viktig roll, berättade Anders Olsson, affärsområdeschef Nät, Gas och Värme på E.ON Nordic under ett seminarium i Båstad idag.

Mer förnybar energi ställer högre krav

Temat för seminariet som arrangerades tillsammans med Apple och IBM var The New Smart Energy World. I takt med att vi får in mer förnybar energi i systemet blir produktionen mindre konstant – det blåser inte alltid och solen skiner ett begränsat antal timmar om året. För att klara av att täcka energi- och effektbehovet måste näten nyttjas smartare. Det handlar om att hitta nya vägar att lagra energi och att i högre grad göra hushållen delaktiga i energisystemet.

Vad finns i husen?

Husen kommer att vara byggda på ett sådant sätt att uppvärmningskostnaderna är extremt låga. E.ONs smarta hus tar steget vidare från de så kallade passivhusen genom att kunden blir sin egen energiproducent. Detta sker genom till exempel solceller eller vindkraftverk. Ett komplement kan till exempel vara att en elbil som är fulladdad kan leverera el tillbaka i systemet om det finns efterfrågan, vilket en smart elmätare kommer att kunna bedöma och styra. Det smarta huset ger också kunden en signal när priset är lågt på elbörsen NordPool, varför varmvattenberedaren eller diskmaskinen bör startas just då.

– Intelligensen i husen innebär att E.ON som producent och våra kunder tillsammans är aktiva i strävan mot ett klimatsmartare samhälle. Och förutom detta kommer tio lyckliga familjer få förmågan och möjligheten att styra och kontrollera sin energianvändning på ett enkelt och smart sätt, säger Anders Olsson.

Hittills har det inte funnits någon lagringsmöjlighet för energi, utan produktion och konsumtion sker samtidigt. Men just nu pågår försök med stora ackumulatorer som kan lagra energi för den händelse att produktionen understiger efterfrågan.

E.ON kommer att samarbeta med flera leverantörer av tekniska lösningar för att kunna tillhandahålla enkla och visuella sätt för kunderna att manövrera sin elkonsumtion i realtid.

– Vi tror att det är en absolut nödvändighet för framtidens energibolag att förstå kunders behov, krav och beteenden, samt göra energianvändningen pedagogisk och användarvänlig, säger Anders Olsson.

 

Ytterligare information om de smarta husen lämnas av:
Vesna Brankovic, projektledare Smart Home Nordic, 0702 55 56 25

Mikael Petrovic, kommunikationschef, E.ON Sverige,  0705 69 71 56

 

Utsänt av:

E.ON Nordic (publ)

Varumärke&Kommunikation

Mikael Petrovic

www.eon.se

  

Vi står inför ett paradigmskifte när det gäller hur vi producerar och konsumerar energi. Det ställer också nya krav på hur energi skapas, distribueras och används. E.ON tar ledarrollen i detta genom att visa exempel på hur intelligens kan adderas till systemet och hur slutanvändarna kan involveras i användningen.

 

Om oss

E.ON är ett av världen största energiföretag med etableringar i Europa, USA och Ryssland. E.ON Nordic ansvarar för E.ONs nordiska energimarknad och har som målsättning att erbjuda energilösningar som avsevärt förbättrar energisystemet och utvecklar konkurrensen lokalt, regionalt och globalt under parollen cleaner & better energy. E.ON Nordic har cirka en miljon kunder och 5500 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 43 MSEK.