Per Grunewald blir VD för E2Home

Per Grunewald blir VD för E2Home Per Grünewald, tidigare chef för New and Future Business Development inom Electrolux, har utsetts till VD för E2Home. Torbjörn Nilsson, ansvarig för marknad och strategi och medlem av ledningen inom Ericsson, kommer att bli styrelseordförande i företaget. E2 Home är ett joint venture mellan Ericsson och Electrolux för utveckling och integrering av tjänster, innehåll och produkter för det intelligenta hemmet. E2 Home har ett starkt affärskoncept parat med gedigna kunskaper om marknad och slutkonsumenter. Vår uppgift är att utveckla tjänster för hemmet som skapar mervärden och förenklar vardagslivet. Vi utgår från kunden och inte vår förmåga att utveckla produkter. Arbetet måste ske utifrån med slutkonsumenternas och hushållens faktiska behov, säger Per Grünewald. Senare i år kommer E2 Home att lansera följande elektroniska tjänster för hemmet; Home Shopping, Meal Planning, Appliance Control och Family Communications. I erbjudandet ingår kommunikationsenheter, utrustning för fjärrstyrning av tjänster till hemmen och användarvänliga touch-skärmar för köksmiljö. E2Home har också rekryterat följande toppkrafter till ledningen. Per Ljunggren, som tidigare ansvarat för Electronic Development inom Electrolux, blir ansvarig för Embedded Module Development inom E2 Home. Hans huvudsakliga uppgift blir att utveckla och sälja enheter för kommunikation till hårdvara och arbeta för en gemensam standard för kommunikation inom industrin. Björn Engström från Ericsson Telecom AB kommer att etablera samarbeten med operatörer och leverantörer av tjänster. Björn ansvarar för att ta fram affärsmodellen för E2 Home och blir ansvarig för att inleda och underhålla strategiska samarbeten med operatörer och innehållsleverantörer. -Avgörande för vår framtida framgång är att vi lyckas skapa bra relationer och samarbeten, säger Björn Engström. E2 Home, ett joint venture mellan Ericsson och Electrolux, integrerar tjänster för hushållen utifrån enkel men kraftfull elektronisk plattform för en växande marknad med stor potential. Det intelligenta hemmet har först nyligen kommit i fokus. Köket är en av de möjligheter som återstår för dator- och kommunikationsprodukter att erövra. Företaget kommer att förmedla innehåll, tjänster, verktyg och funktioner till det elektroniska hemmet med hjälp av en rad produkter utrustade för kommunikation och interaktion. E2 Home ska bli den världsledande leverantören och samarbetspartnern för elektroniska tjänster i hemmen. Donya Ekstrand E2 Marketing Communications Tel: +46 8 685 2602 Mob: +46 70 557 4962 Fax: +46 8 685 2200 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00380/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar