Årets East Capital Awards går till Yandex, Kcell, NIS och M.video

Bolagen Yandex, Kcell, NIS och M.video är vinnare av tionde upplagan av East Capital Awards, som delas ut av East Capital som är specialist på tillväxtmarknader. Bolagen får sina utmärkelser vid en ceremoni i Stockholm i dag.

Detta är tionde året som East Capital Awards uppmärksammar framstående bolag inom East Capitals investeringsregioner. De olika kategorierna är Best Growth, Best IPO, Discovery of the Year och den nya kategorin Best Corporate Governance. 

– Varje år besöker och analyserar East Capital en stor mängd bolag i våra tillväxtmarknader – många av dessa är mycket framgångsrika och har stor potential. Därför uppmärksammar vi årligen de bästa av dessa bolag genom East Capital Awards, säger Peter Elam Håkansson, ordförande i East Capital.

Utmärkelsen Best Growth Award går till Yandex, som är den största sökmotorn i Ryssland med en marknadsandel på 62 procent. Bolaget är ett lysande exempel på förstklassig rysk innovationsförmåga, entreprenörsskap och ingenjörskunskap. Från 2010 till 2012 uppnådde företaget en genomsnittlig tillväxt i omsättning och EBITDA-resultat på 50% respektive 42%. Under andra kvartalet i år redovisade Yandex ett mycket imponerande resultat med en EBITDA-marginal på 48,6% och höjde sin prognos för omsättningstillväxten till intervallet 34-38%. Yandex aktiekurs har skjutit i höjden med 74.9 % (per 1 november), vilket gör bolaget till en av de som utvecklats bäst på den ryska marknaden under 2013. 

Kcell – Kazakstans största mobiloperatör – tilldelas utnämningen Best IPO Award (bästa börsintroduktion). Bolaget är känt för sin skickliga ledning och för att vara ett av de telekombolag i världen med högst aktieutdelning. Kcell har lyckats behålla en marknadsandel på 50%, trots att bolaget verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad där antalet nytecknade abonnemang minskar och uppsägningskostnaderna är högre. Sedan börsintroduktionen i december 2012 har aktien avkastat 67% (USD).  

NIS – en av de största vertikalt integrerade oljebolagen i sydöstra Europa – har fått utnämningen Discovery of the Year Award. Bolaget har genomgått en betydande utveckling sedan bolaget privatiserades 2008. Moderniseringar, införandet av nya teknologier och förbättrade affärsprocesser har bidragit till att vända bolaget från stora förluster till en vinst på närmare 500 MUSD 2012. Även NIS bolagsstyrning har förbättrats avsevärt. NIS har genom tydlig kommunikation, transparens och utdelningspolicy, etablerat en hög standard på sin  bolagsstyrning i förhållande till övriga serbiska bolag.

Den nya utmärkelsen Best Corporate Governance Award (bäst bolagsstyrning) går till M.video, Rysslands omsättningsmässigt största elektronikkedja. Med en bolagsstyrning som närmar sig internationellt sett en hög nivå, visar M.video på en betydande ambition vad gäller att skapa värden för samtliga aktieägare. Detta omfattar bland annat respekt för minoritetsägares intressen, en stabil utdelningspolicy och tydlig kommunikation gentemot externa intressentgrupper. M.videos ledning och professionella styrelse, som till största delen utgörs av oberoende ledamöter, har framgångsrikt utvecklat M.videos verksamhet till att i dag omfatta 316 butiker i 140 ryska städer.

 

Bakgrundsinformation

East Capital Awards infördes 2004 för att sätta strålkastarljuset på framstående bolag i Östeuropa. Årets vinnare får sina utmärkelser vid en galamiddag på Grand Hotel (Vinterträdgården) i Stockholm 7 november 2013.

Utmärkelsen för Best Growth går till ett företag som uppvisat enastående tillväxt i fråga om försäljning, marknadsandel och vinstmarginal under senare år. Best IPO går till det företag som genomfört den mest framgångsrika börsnoteringen i regionen. Discovery of the Year tilldelas ett företag som identifierats av vårt investeringsteam  och som bedöms vara mycket intressant att investera i. Utnämningen Best Corporate Governance går till ett bolag med en mycket hög nivå på sin bolagsstyrning .

 

För mer information besök respektive bolags hemsida: 

 

Best Growth Award 2013 – Yandex

Best IPO Award 2013 – Kcell

Discovery of the Year Award 2013 – NIS

Best Corporate Governance Award 2013M.Video

 

Kontaktinformation:

Vesna Lucca, kommunikationschef, East Capital

070 601 92 20

vesna.lucca@eastcapital.com

 

Om East Capital

East Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 31 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris och Tallinn.