Årets East Capital Awards går till YES BANK Limited, Wirtualna Polska, Engro Foods Limited och Moscow Exchange

East Capital meddelar i dag att YES BANK Limited, Wirtualna Polska, Engro Foods Limited och Moscow Exchange har utnämnts till mottagare av East Capital Awards 2015. Det här är tolfte året som East Capital uppmärksammar framgångsrika och lovande företag på de marknader som East Capital investerar i. Priskategorierna är Best Growth, Best IPO, Discovery of the Year och Best Corporate Governance.

”East Capital Awards uppmärksammar fyra av våra portföljbolag som utmärkt sig särskilt under året. En omfattande analys och stort antal företagsbesök möjliggör för oss att hitta dessa företag och det är med stor glädje vi kan presentera dem i dag”, säger Peter Elam Håkansson, East Capitals styrelseordförande och chef över investeringsverksamheten.

Best Growth går till YES BANK Limited, en av Indiens fem ledande privatägda banker. Under de senaste fem åren har Yes Banks kontorsnätverk fyrdubblats och den årliga nettovinsten ökat med i genomsnitt 33 procent per år. De privatägda bankerna i Indien, jämfört med de statsägda, har högre tillväxt samt bättre balansräkningar och kapitalisering och därmed lägre risk. Vi förväntar oss att Yes Bank kommer fortsätta att växa snabbare än andra aktörer inom banksektorn, mot bakgrund av sin mindre storlek, bättre kapitalposition och stora satsning på privatlån.

Wirtualna Polska som är Polens största online-mediaplattform tilldelas utmärkelsen Best IPO. Börsintroduktionen på Warszawabörsen övertecknades flera gånger om och aktien steg med 10 procent under första handelsdagen. Sedan dess har aktien gett en 24-procentig avkastning mätt i lokal valuta (PLN), och har överpresterat den lokala marknaden (WIG index) med så mycket som 33 procent*. Wirtualna Polskas strategi är att på sikt bli förstahandsvalet när det gäller informations- och underhållningstjänster online bland polska internetanvändare. *total avkastning, 9 oktober.

Engro Foods Limited, som är det ledande mejeriet inom mjölkprodukter i Pakistan, med en marknadsandel på 56 procent, tilldelas utmärkelsen Discovery of the Year. I Pakistan domineras marknaden för mejeriprodukter av endast två aktörer, Engro Foods och Nestle Pakistan. Mejerisektorn har stor tillväxtpotential då endast en liten del av produktionen av mjölk säljs genom detaljhandeln. Engro Foods lönsamhet fick en betydande vändning uppåt under 2014 och under de första tre kvartalen 2015 såg bolaget en lönsamhetstillväxt på 23 procent samt en tiofaldig vinstökning jämfört med samma period föregående år.

Utmärkelsen för Best Corporate Governance tilldelas Moscow Exchange, Rysslands huvudbörs. Sedan bolagets egen börsintroduktion 2013, har Moscow Exchange utvecklat en hög standard för bolagsstyrning, med målsättning att nå upp till högsta internationella best practice. Moscow Exchange har antagit en utdelningspolicy där minsta utdelningsnivå gradvis har ökat, från 30 procent 2012 till 55 procent 2015, vilket motsvarar en direktavkastning som är bland de högsta av samtliga noterade internationella börser. Bolaget spelar också en avgörande roll i att reformera den ryska börsens regulatoriska ramverk som kommer att bidra till en högre standard för bolagsstyrning för bolag som är noterade på Moskvabörsen. Bland viktigare insatser ingår att Moscow Exchange, i samarbete med både internationella och ryska experter på bolagsstyrning, ledde arbetet med att revidera den ryska koden för bolagsstyrning, i syfte att leda ryska bolag till nästa nivå vad gäller bolagsstyrning. 

 

Bakgrundsinformation

East Capital Awards infördes 2004 för att uppmärksamma framstående portföljbolag. Utmärkelsen för Best Growth går till ett företag som uppvisat anmärkningsvärd tillväxt i fråga om försäljning, marknadsandel och vinstmarginal under senare år. Best IPO går till det bland portföljbolagen som genomfört den mest framgångsrika börsnoteringen under året. Discovery of the Year tilldelas ett företag som vårt investeringsteam bedömer ha utmärkta förutsättningar för god utveckling framöver. Utnämningen Best Corporate Governance går till ett bolag med mycket hög nivå på sin bolagsstyrning och som tar itu med både möjligheter och risker relaterade till miljömässiga och sociala utmaningar.  

 

För mer information om bolagen, besök:

Best Growth Award 2015 – YES BANK Limited

Best IPO Award 2015 – Wirtualna Polska

Discovery of the Year Award 2015 – Engro Foods Limited

Best Corporate Governance Award 2015 Moscow Exchange

 

Kontaktuppgifter Maria Jansson, Marcom Manager, East Capital 070-601 10 37 mediaenquiries@eastcapital.com

 

Om East Capital East Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 19 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo och Tallinn.