EAST CAPITAL AVSER BÖRSNOTERA NYTT BOLAG – EAST CAPITAL EXPLORER AB. UNIKA INVESTERINGSMÖJLIGHETER I ÖSTEUROPA ERBJUDS I FORM AV EN AKTIE

East Capital avser att lansera East Capital Explorer AB, ett nybildat svenskt bolag som ska erbjuda unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget ska främst investera i onoterade bolag och illikvida aktier i snabbväxande sektorer i Östeuropa. Avsikten är att notera East Capital Explorer på OMX Nordiska Börs Stockholm.

“East Capital Explorer erbjuder unik tillgång till investeringar i intressanta bolag som annars är svåråtkomliga via de lokala börserna i Östeuropa, en möjlighet som hittills varit reserverad för ett fåtal specialiserade investerare”, säger Peter Elam Håkansson, ordförande East Capital.

East Capital Explorer avser att investera i vissa av East Capitals fonder med tonvikt på onoterade bolag samt göra vissa direktinvesteringar. Bolaget har redan identifierat ett antal attraktiva investeringsmöjligheter och förväntar sig därför en snabb placering av emissionslikviden.

Bolaget kommer inledningsvis att investera i sektorer som visar stor tillväxtpotential, vilka inkluderar kraft, finans, detaljhandeln och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer kommer att ha ett attraktivt geografiskt fokus, med investeringar i Ryssland och andra länder inom OSS, Balkan, Baltikum, Centralasien och centrala Östeuropa.

“Vi tror på East Capital Explorer där investerare har möjlighet att dra fördel av East Capitals erfarna team och starka track-record”, säger Karine Hirn, Partner, East Capital.

Carnegie Investment Bank AB, Citigroup Global Markets Limited och Morgan Stanley & Co. International plc kommer att agera joint global coordinators i samband med erbjudandet.

Om East Capital

East Capital, grundat 1997, är en ledande, oberoende kapitalförvaltare som specialiserar sig på investeringar i Ryssland och andra länder inom OSS, Balkan, Baltikum, Centralasien och centrala Östeuropa, med cirka EUR 5 miljarder under förvaltning per 31 augusti, 2007 och med kontor i Stockholm, Paris, Tallinn, Moskva, Oslo, Hongkong and Milano.

East Capital har cirka 150 medarbetare med 26 olika nationaliteter, varav 29 är investeringsrådgivare. Per 31 augusti, 2007 hade East Capitals fonder investeringar i 27 länder och 546 bolag och private equity-investeringar i 11 länder och 60 bolag i regionen.

Kontaktinformation:

Karine Hirn, Partner, 08-505 88 526

karine.hirn@eastcapital.com

Vesna Lucca, kommunikationsansvarig, 0706 01 92 20

vesna.lucca@eastcapital.com

Detta pressmeddelande är inte avsett att ersätta prospektet som grund för beslut att investera i East Capital Explorer AB (publ). Prospektet avseende inbjudan att teckna aktier i East Capital Explorer kommer att innehålla en utförlig presentation av East Capital Explorer och de risker som är förenade med en investering i East Capital Explorer. Prospektet kommer att offentliggöras efter att det har godkänts av Finansinspektionen och kommer då att finnas tillgängligt bl.a. hos East Capital Explorer och på dess hemsida.

Prenumerera

Dokument & länkar